Inici > Estudiar > Tots els estudis > Enginyeries > Grau enginyeria elèctrica - escola adscrita (informació general)

Grau d'Enginyeria Elèctrica

Informació general

Centre docent

Presentació

Impartit a l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià, adscrita a la UAB, el títol de grau d'Enginyeria Elèctrica pretén proporcionar als estudiants els coneixements, habilitats i actituds necessaris per a la generació, distribució, control, protecció i adaptació de l'energia elèctrica a l'activitat industrial i domèstica. Aquests titulats també han de cobrir camps emergents com la tracció elèctrica i les energies alternatives i la generació d'energia elèctrica en sistemes eòlics i fotovoltaics, àrees amb una important expansió en els darrers anys i una progressió futura cada vegada més àmplia. L'alumnat disposa d'un seguiment personalitzat en el progrés dels seus estudis i de professorat vinculat al món professional.

Els estudis inclouen un gran nombre de pràctiques en laboratoris, amb equipaments didàctics d'última generació i programes de disseny i simulació diversos. També es mantenen convenis de col·laboració amb empreses de reconegut prestigi per a la formació de l'alumnat. En la modalitat Engineering By Doing els alumnes fan una estada llarga a l'empresa amb un projecte formatiu acordat i acaben adquirint i consolidant competències. 

Pel que fa a les sortides professionals, la titulació té un índex d’atur pràcticament nul entre els graduats, amb una mitjana de temps d’ocupació de tres mesos, des que es finalitzen els estudis fins a trobar feina.

Formació complementària

Les assignatures de física i matemàtiques aporten els recursos i eines necessaris per permetre l’anivellament de coneixements previs..

Durant el primer semestre, s'ofereix un curs de reforç: Càlcul Bàsic, curs de repàs i anivellament en matemàtiques de nivell universitari, amb una periodicitat de 2h setmanals.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet. Possibilitat de via lenta.

Període lectiu

Semestral.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Eslovàquia, Anglaterra, Bulgària, Holanda, Itàlia, Portugal, Romania, Alemanya, Polònia i Turquia.
Intercanvis amb universitats d'arreu del món: el Brasil, el Japó, Mèxic i la Xina.

Preu vigent per crèdit

6.426 euros per curs.

Beques específiques

Beques pròpies de la Fundació Rinaldi (consulteu

http://www.euss.es/beques).

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona