Inici > Estudiar > Tots els estudis > Enginyeries > Grau enginyeria en organització industrial - escola adscrita (informació general)

Grau d'Enginyeria en Organització Industrial

Informació general

Centre docent

Presentació

El grau continua la tradició de les enginyeries de l'àmbit industrial combinant competències pròpies de l'enginyeria amb les de gestió, la qual cosa permet configurar un perfil professional de gran polivalència per a l'empresa. Alhora, inclou l'aportació específica de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

L’estudiant desenvolupen un gran nombre de pràctiques en laboratoris, amb equipaments d'última generació i programes de disseny i simulació diversos. Es mantenen convenis de col·laboració amb empreses de reconegut prestigi per a la formació de l'alumnat i es fa un seguiment personalitzat en el progrés dels estudis de l'alumnat.

Formació complementària

Les assignatures de física i matemàtiques aporten els recursos i eines necessaris per permetre l’anivellament de coneixements previs.

Durant el primer semestre, s'ofereix un curs de reforç: Càlcul bàsic, curs de repàs i anivellament de matemàtiques de nivell universitari, amb una periodicitat de 2h setmanals.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet. Possibilitat de via lenta.

Període lectiu

Semestral.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Eslovàquia, Bulgària, Holanda, Letònia,  Portugal, Romania, Alemanya, Polònia, Itàlia i Turquia.
Intercanvis amb universitats d'arreu del món: el Brasil, el Japó, Mèxic i la Xina.

Preu vigent per crèdit

6.426 euros per curs.

Beques específiques

Beques pròpies de la Fundació Rinaldi (consulteu

http://www.euss.es/beques).

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona