Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Grau empresa i tecnologia (informació general)

Grau d'Empresa i Tecnologia

Informació general

Centre docent

Presentació

El grau integra matèries de l’àmbit econòmic-empresarial amb d’altres de l’entorn computacional, a través de tres itineraris, que donen lloc a mencions específiques: Gestió de Sistemes d’Informació per a la Direcció Empresarial, Gestió de Sistemes d’Informació Financera i Gestió de la Infraestructura Informàtica. Entre els perfils professionals destaquen els de consultors en tecnologies de la informació, directors de projectes o analistes de negoci. 

 
El grau d’Empresa i Tecnologia sorgeix, juntament amb el grau en Comptabilitat i Finances, de la diversificació de la Diplomatura en Ciències Empresarials per oferir una major especialització. Ambdues titulacions s’imparteixen al campus de Sabadell, adscrites a la Facultat d’Economia i Empresa.

A Europa hi ha un bon nombre d’universitats que ofereixen un títol amb les mateixes característiques i objectius, entre les que destaquen les de Munster (Alemanya), la d’Aston (Regne Unit), la de Tilburg (Holanda) i la Universitat de Toulouse 1 (França). I és que les organitzacions empresarials s’han transformat amb gran rapidesa en els últims anys i si en el passat era fonamental la gestió del capital, el treball i els recursos materials, actualment ningú dubta de la importància de la gestió de la informació i de projectes. 

Els sistemes d’informació en l’empresa i les tecnologies que els suporten s’interelacionen amb les diverses àrees funcionals  i doten l’organització d’una flexibilitat i capacitat de resposta vital per la seva competitivitat. Per això, és necessari formar professionals amb coneixements empresarials i econòmics que, no només dominin els processos tecnològics de la gestió de la informació a les organitzacions, sinó que també siguin capaços d’integrar aquests coneixements per ajudar a l’organització a assolir els seus objectius i missions.

Coordinador i equip de coordinació

Xavier Verge Mestre

Formació complementària

Cursos optatius que s'imparteixen al setembre i afavoreixen l'aprenentatge de les matemàtiques.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a  temps parcial.

Període lectiu

Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.

Idioma

Català i castellà. Es poden triar algunes assignatures en anglès.

Tipus d'avaluació

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l'estudiant a partir de les classes rebudes, les pràctiques, les presentacions orals i escrites i els exàmens.

Programes d'intercanvi

Com a part important de la seva formació es recomana a tots els estudiants participar en un dels programes d'intercanvi dels que disposa la facultat: Programa Erasmus per a estades en universitats europees, Programa SICUE / Sèneca per a estades en universitats de l'estat espanyol i Programa Propi per a estades en universitats fora de la Unió Europea. L'estada pot ser d'un semestre o de tot el curs acadèmic i permet a l'estudiant obtenir part dels crèdits del seu pla d'estudis a una altra universitat amb el valor afegit que proporciona aquesta experiència a nivell social i cultural.

Preu vigent per crèdit

25,27 euros.

Beques específiques

Premis al rendiment acadèmic (Fons Olga Torres).
S'admeten estudiants amb beca salari Ítaca UAB-Banco Santander.

 

 

 

2015 Universitat Autònoma de Barcelona