Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Grau educació social (informació general)

Grau d'Educació Social

Informació general

Centre docent

Presentació

El grau ofereix tres itineraris: Educació de nens i joves; Educació d'adults i Educació sociocomunitaria i el pla d'estudis es desenvolupa creant sinergies amb altres graus relacionats amb l'educació. A més, està emmarcat dintre de la línea estratègica del Campus d'Excel·lència Internacional, que compta amb un Clúster d'Educació i Formació, un espai pensat per la millora i la innovació permanents.

Coordinador i equip de coordinació

A cada titulació de Grau hi ha un coordinador i un adjunt a coordinació, així com la comissió de docència en la que participa a més de la coordinació i el seu adjunt, professorat que imparteix docència a la titulació i els delegats de cada grup classe (+).

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Anual.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina dels estudiants.

Programes d'intercanvi

Enllaça aquí amb l'apartat de Mobilitat i Intercanvi del web de la Facultat.

Preu vigent per crèdit

25,27 euros.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona