Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Grau educació primària (informació general)

Grau d'Educació Primària

Informació general

Centre docent

Presentació

Al llarg del Grau s’organitzen activitats d’orientació professional per tal d’identificar, revisar i planificar millores o reptes de futur en el vostre procés de formació. (Veure més informació en aquest document PDF).

La formació universitària en el Grau d'Educació Primària és una oportunitat per conèixer i contrastar coneixements teòrics i pràctics per poder ser i fer de mestre. El grau ofereix unes bases teòriques i estratègies capaces de donar resposta a una societat en canvi continu. A més, el perfil dels mestres en educació primària requereix haver desenvolupat tot un seguit de competències claus de caràcter personal i relacional que es van desenvolupant durant el grau però que sovint són difícils d'avaluar en la seva totalitat en el marc de les assignatures cursades. Aquestes competències professionals són difícils d'entendre si no és en el context de les pràctiques. Per aquest motiu, des de la coordinació dels estudis, es planifica i s'acompanya l'alumnat en el procés d'orientació professional durant tot el grau.

La importància d'aquests estudis per la UAB es demostra en el fet que s'emmarquen dintre de la línea estratègica del Campus d'Excel·lència Internacional, que es va concretar amb la creació del Clúster d'Educació i Formació, pensat com un espai per la millora i la innovació permanents.

Coordinador i equip de coordinació

A cada titulació de Grau hi ha un coordinador i un adjunt a coordinació, així com la
comissió de docència en la que participa a més de la coordinació i el seu adjunt,
professorat que imparteix docència a la titulació i els delegats de cada grup classe (+).

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Anual.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Enllaça aquí amb l'apartat de Mobilitat i Intercanvi del web de la Facultat.

Preu vigent per crèdit

25,27 euros.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona