Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Grau educació primària (informació general)

Grau d'Educació Primària

Informació general

Centre docent

Presentació

El pla d’estudis contempla formació en Pedagogia, Psicologia, Sociologia i Didàctica i finalitza amb unes pràctiques externes que es porten a terme a escoles de primària o escoles d’adults. És tracta d’un grau molt demandat i que presenta una taxa de rendiment del 90% i una taxa inserció laboral del 97%.

La importància d’aquests estudis per la UAB es demostra en el fet que s’emmarquen dintre de la línea estratègica del Campus d’Excel·lència Internacional, que es va concretar amb la creació del Clúster d’Educació i Formació, pensat com un espai per la millora i la innovació permanents.

Coordinador i equip de coordinació

A cada titulació de Grau hi ha un coordinador i un adjunt a coordinació, així com la
comissió de docència en la que participa a més de la coordinació i el seu adjunt,
professorat que imparteix docència a la titulació i els delegats de cada grup classe (+).

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Anual.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Enllaça aquí amb l'apartat de Mobilitat i Intercanvi del web de la Facultat.

Preu vigent per crèdit

25,27 euros.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona