Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Grau educació infantil - escola adscrita (informació general)

Grau d'Educació Infantil

Informació general

Centre docent

Presentació

ATENCIÓ: La titulació es troba en procés de desadscripció. Per aquest motiu, al curs 2015-2016 només es podran matricular els alumnes que NO siguin de nou accés.

El grau d'Educació Infantil proporciona la formació per desenvolupar tasques de planificació, desenvolupament i avaluació d'activitats educatives dirigides a nens i nenes de 0 a 6 anys. Els titulats treballaran en institucions que cobreixen les necessitats educatives dels infants, que actuen com a un espai de coparticipació amb les famílies i que coordinen la seva tasca amb altres institucions de la comunitat. El grau permet als estudiants cursar una menció en Infància i Salut.

Aquest grau s'imparteix a l'Escola Universitària de Ciències Socials de Manresa. L'escola ofereix pràctiques en centres educatius d'excel·lència, en diversitat d'entorns com escoles rurals, escoles d'educació lliure o comunitats d'aprenentatge. Així mateix, els alumnes compten amb mestres en actiu de l'etapa 0-3 anys o de 3-6 anys amb trajectòries professionals de prestigi que els tutoritzen les pràctiques als centres educatius. El grau ofereix també, un enfocament pedagògic basat en les recerques més actuals sobre què és aprendre i educar.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Matriculació anual. Planificació d'assignatures semestral.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant, exàmens, proves, treballs, etc.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Lisboa (Portugal).
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue): Illes Balears, Autònoma de Madrid-La Salle, La Corunya i Granada.

Preu vigent per crèdit

4.844 euros per curs (possibilitat de pagament fraccionat).

Beques específiques

La Fundació Universitària del Bages destina la quantitat de 36.000 ¤ a beques pròpies.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona