Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Grau educació infantil (informació general)

Grau d'Educació Infantil

Informació general

Centre docent

Presentació

Al llarg del Grau s’organitzen activitats d’orientació professional per tal d’identificar, revisar i planificar millores o reptes de futur en el vostre procés de formació. (Veure més informació en aquest document PDF).

Els estudis d'Educació de la UAB, s'emmarquen dins la línia estratègica del Campus d'Excel·lència Internacional amb la creació del Clúster en Educació i Formació. La creació d'aquesta iniciativa és el resultat de la confluència de tres factors vinculats. A la varietat d'iniciatives que respecte a aquest tema s'aborden des de diferents unitats de la Universitat Autònoma, s'afegeix el caràcter estratègic que s'assigna a la formació en la societat del coneixement. El clúster s'entén com un espai per a la millora i la innovació permanent, que es fa realitat a partir de l'intercanvi que s'estimula entre grups diversos de recerca pertanyents a departaments, facultats o instituts universitaris.

Coordinador i equip de coordinació

A cada titulació de Grau hi ha un coordinador i un adjunt a coordinació, així com la
comissió de docència en la que participa a més de la coordinació i el seu adjunt
professorat que imparteix docència a la titulació i els delegats de grup de cada classe (+).

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Anual.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant, exàmens, proves, treballs, etc.

Programes d'intercanvi

Enllaça aquí amb l'apartat de Mobilitat i Intercanvi del web de la Facultat.

Preu vigent per crèdit

25,27 euros.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona