Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Grau educació infantil (informació general)

Grau d'Educació Infantil

Informació general

Centre docent

Presentació

La formació universitària en el Grau d'Educació Infantil és una oportunitat per conèixer i contrastar coneixements teòrics i pràctics per poder ser i fer de mestre. El grau ofereix unes bases teòriques i estratègies capaces de donar resposta a una societat en canvi continu. A més, el perfil dels mestres en educació infantil requereix haver desenvolupat tot un seguit de competències claus de caràcter personal i relacional que es van desenvolupant durant el grau però que sovint són difícils d'avaluar en la seva totalitat en el marc de les assignatures cursades. Aquestes competències professionals són difícils d'entendre si no és en el context de les pràctiques. Per aquest motiu, des de la coordinació dels estudis, es planifica i s'acompanya l'alumnat en el procés d'orientació professional durant tot el grau.

Els estudis d'Educació de la UAB, s'emmarquen dins la línia estratègica del Campus d'Excel·lència Internacional amb la creació del Clúster en Educació i Formació. La creació d'aquesta iniciativa és el resultat de la confluència de tres factors vinculats. A la varietat d'iniciatives que respecte a aquest tema s'aborden des de diferents unitats de la Universitat Autònoma, s'afegeix el caràcter estratègic que s'assigna a la formació en la societat del coneixement. El clúster s'entén com un espai per a la millora i la innovació permanent, que es fa realitat a partir de l'intercanvi que s'estimula entre grups diversos de recerca pertanyents a departaments, facultats o instituts universitaris.

Coordinador i equip de coordinació

A cada titulació de Grau hi ha un coordinador i un adjunt a coordinació, així com la
comissió de docència en la que participa a més de la coordinació i el seu adjunt
professorat que imparteix docència a la titulació i els delegats de grup de cada classe (+).

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Anual.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant, exàmens, proves, treballs, etc.

Programes d'intercanvi

Enllaça aquí amb l'apartat de Mobilitat i Intercanvi del web de la Facultat.

Preu vigent per crèdit

25,27 euros.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona