Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Titulacions de 1r i 2n cicle economia (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (informació general)

Ciències Socials i Jurídiques

Formació complementària

Cursos que s'ofereixen:<br>

  • Matemàtiques per a economistes
  • Curs propedèutic d'estadística, adreçat als estudiants de segon curs que hagin superat tot el primer curs al juny, i que hagin de cursar, al curs següent, les assignatures Estadística I i II
  • Anglès: s'ofereix una vintena d'assignatures, en grups addicionals, impartides en anglès; la inscripción en aquests grups està reconeguda amb crèdits de lliure elecció
  • Campus virtual: la major part de les assignatures tenen un espai al campus virtual, on s'ofereixen materials docents, fòrums propis de treball i debats en línia.

Horaris/Torns

Matí i tarda.

Tipus d'avaluació

Avaluació continuada, treballs pràctics i /o exàmens, en proporció variable segons l'assignatura.

Pràctiques professionals

En el segon cicle, el Programa Universitat-Empresa (18a edició) inclou pràctiques en empreses i institucions amb tutor/a (dos períodes de quatre mesos), que faciliten la professionalització de l'estudiant. Possibilitat de fer les pràctiques a l'estranger. Premi Universitat-Empresa al millor projecte (www.eco.uab.es/ue).

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Sòcrates-Erasmus)
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sèneca) i altres

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb el 1r cicle d'aquesta titulació, també es pot accedir a 2n cicle dels estudis següents:

Extinció del pla d'estudis

Al següent enllaç trobaràs el quadre d'extinció de la llicenciatura, amb la informació sobre la desprogramació de les assignatures.

Documentació sobre l'extinció del pla

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona