Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Grau dret (informació general)

Grau de Dret

Informació general

Centre docent

Presentació

La facultat forma lletrats, professionals que han de dominar l'art de la paraula i per això, s'imparteixen matèries relacionades amb l’expressió oral, escrita i amb la comprensió lectora. El centre també disposa d’una Sala de Vistes per la realització de la pràctica forense i tot l’alumnat pot fer pràctiques externes en empreses, despatxos, assessories, notaries i registres, sempre sota la supervisió de professionals.

La Facultat de Dret té unes característiques docents i de recerca molts consolidades, en àmbits com el del dret de la Unió Europea, un tema que treballa amb l’Institut d’Estudis Europeus de la UAB. En aquest àmbit, són destacables les tres càtedres Jean Monnet rebudes pel professorat de la facultat.

Dos àmbits en els que el centre ha mostrat interès en els últims temps són la igualtat i la no discriminació entre les persones. Les noves tecnologies és un altre tema en el que la facultat es un referent mundial, treballant amb el Institut de Dret i Tecnologia, ubicat a la mateixa facultat.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinador: Dr. Rafael Arenas
Subcoordinadora: Dra. Noelia Igareda

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial (via lenta).

Període lectiu

Semestral.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

Es combinen exàmens i treballs pràctics.

Programes d'intercanvi

Els estudiants del Grau de Dretpodran participar en els programes d’ intercanvi europeus (ERASMUS/SÈNECA) i nacionals (SICUE), així com en els programes de mobilitat propis de la UAB  amb les Universitats,  que hagin subscrit convenis amb la  Facultat de Dret.

Mobilitat i Intercanvi

Preu vigent per crèdit

25,27 euros.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona