Inici > Estudiar > Tots els estudis > Arts i Humanitats > Grau disseny - escola adscrita (informació general)

Grau de Disseny

Informació general

Centre docent

Presentació

Avui, els dissenyadors participen activament en la concepció i el desenvolupament de qualsevol mena de servei o producte. El seu treball és vital en els processos d’innovació i aporta, a més, valors socials i ambientals i qualitat cultural i estètica al nostre entorn. Per això, ser dissenyador demana una formació molt completa. A més de dominar la tècnica, cal que el professional del disseny interpreti el context d’actuació, assumeixi responsabilitats i tingui una actitud emprenedora.

A l’aprenentatge del disseny conflueixen coneixements i habilitats relacionats amb camps tan diversos com l’expressió i la representació visuals, els dominis tecnològics i científics o el saber humanístic.

La formació que proporciona el grau permet a l'estudiant adquirir amplis coneixements sobre la relació del disseny amb la cultura i les arts, les tendències estètiques i la tecnologia; identificar els problemes d’ús i comunicació susceptibles de ser resolts amb el disseny; proposar millores i innovacions i transmetre-les a clients, comercials i públic no especialitzat; i desenvolupar un alt grau d’autonomia i capacitat d'aprenentatge.

EINA, escola fundada el 1967, acumula una dilatada experiència de dedicació a un ensenyament obert, innovador i relacionat amb els corrents internacionals de la creació contemporània en l’àmbit del disseny i l’art. Al llarg d'aquests anys, ha format generacions de creadors i professionals de gran qualitat que han intervingut en la configuració i renovació del nostre entorn cultural.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet i possibilitat de via lenta cursant 30 crèdits per curs.

Període lectiu

Anual, amb assignatures semestrals.

Idioma

Català (60%), castellà (30%) i anglès (10%).

Tipus d'avaluació

Avaluació continuada amb proves d'avaluació que combinen treballs pràctics, exàmens escrits, seguiment de la carpeta de l'estudiant, redacció de treballs escrits, desenvolupament de projectes, etc. 

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Itàlia, França, Gran Bretanya, Alemanya, Finlàndia, Bèlgica, Dinamarca etc.
Programa Propi de la UAB amb la Universitat de Califòrnia i altres universitats americanes i asiàtiques
Programa Erasmus Pràctiques

Preu vigent per crèdit

125 euros

Beques específiques

Beca de la Fundació Eina destinada a finançar part de l'import del curs dels estudiants del centre que hagin tingut un imprevist que els impedeixi fer front al pagament de la matrícula.

Beques de serveis per a estudiants del centre que impliquen descomptes en el preu del curs a canvi de tasques de suport a l'escola dins d'activitats amb aspectes formatius, com ara suport a la sala d'exposicions, reportatges fotogràfics, etc.

Beca de la Fundació Eina per a estudiants que hagin acabat el batxillerat o el CFGS i que puguin demostrar un bon expedient d'estudis, interès i vocació en relació amb el disseny i que tinguin dificultats de caràcter econòmic per fer front a la matrícula d'EINA.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona