Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Titulacions de 1r i 2n cicle direcció hotelera (títol propi) (informació general)

Titulació pròpia de la UAB de 1r cicleTipus de títolInformació generalAccés als estudisPla d'estudisPla d'estudis de l'EEESHabilitats requeridesSortides professionalsGraduat en Direcció HoteleraTitulacióEscola Universitària de Turisme i Direcció HoteleraCentre docentLa titulació de Direcció Hotelera de la UAB es caracteritza per un pla d'estudis innovador i singular, d'orientació directiva i de gestió (tant del sector hoteler com de la restauració) en què s'apliquen tots els recursos didàctics.<br /> <br /> El pla d'estudis integra l'estudiant en la dinàmica actual d'una empresa hotelera i de restauració a través de les pràctiques internes a les instal·lacions de l'Hotel Escola Campus i de les pràctiques externes en empreses de reconegut prestigi, d'arreu del món. Tot això, implementat amb un seguiment acadèmic personalitzat i assessorament estratègic professional i dut a terme en unes aules amb les darreres tecnologies.<br /> <br /> Aquests estudis aposten, també, per la internacionalització, a través d'intercanvis amb universitats europees i la possibilitat de continuar la formació a l'estranger, coneixent altres formes de gestió empresarial dins del sector i facilitant l'obtenció d'un alt nivell comunicatiu en tres idiomes europeus. Proposta docent

Un torn de matí i un torn de tarda.

Horaris/Torns

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant (classes, activitats autònomes, proves de validació, exàmens, treballs pràctics i pràctiques residents). Possibilitat d'avaluació única.

Tipus d'avaluació

El centre posa a disposició de l'alumnat més de 700 empreses i institucions col·laboradores de tots els subsectors del turisme.<br /> Pràctiques residents internes de formació dutes a terme a l'hotel escola ubicat al campus de la UAB i que donen la possibilitat a l'alumnat d'integrar-se en la pràctica real, sota la guia de tot un equip de professionals docents de l'hoteleria i la restauració. El centre disposa també d'instal·lacions específiques per a desenvolupar les classes pràctiques.<br /> Pràctiques externes de caràcter obligatori i optatiu, segons el pla d'estudis, i que segueixen un programa planificat i monitorat que preveu una rotació pels diferents àmbits empresarials i del sector, tant públics com privats, del país o internacionals (cadenes hoteleres i de restauració i associacions empresarials, consultories, congressos, etc.).

Pràctiques professionals
El centre disposa de diferents programes d'intercanvi. És molt recomanable que hi participin tots els estudiants, ja que l'estada d'un semestre o de tot un curs acadèmic a fora els permet, a part de dur a terme els crèdits del Pla d'estudis en una altra universitat, obtenir el valor afegit que proporciona aquesta experiència, tant social com cultural.<br /> Intercanvis amb universitats europees: 35 universitats de Portugal, Alemanya, Anglaterra, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Països Baixos, Regne Unit, Malta, Polònia i Bulgaria.<br /> Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (SICUE): Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Saragossa, Lanzarote, Oviedo i València.<br /> Intercanvi amb la universitat de Puerto Rico, la Universitat de Camosun College (Canadà), la Universitat de Belgrano (Argentina), la Universitat de Minas Gerais (Brasil) i la Universitat de Xianda-SISU de Shanghai (Xina.).<br /> Programa per a l'obtenció del Bachelor in European Tourism per la Universitat Lincoln (Regne Unit)Programa per a l'obtenció del Bachelor (Hons) in International Hospitality Management del Griffith College de Dublín (Irlanda).

 

Programes d'intercanvi

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall
 
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Biologia (0.1)
 • Ciències de la Terra i del Medi Ambient (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.1)
 • Economia de l'Empresa (0.2)
 • Física (0.1)
 • Geografia (0.2)
 • Grec (0.1)
 • Història de l'Art (0.1)
 • Literatura Catalana (0.1)
 • Literatura Castellana (0.1)
 • Llatí (0.1)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)
 • Química (0.1)

5.000

 
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques .
 
Altres

Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Estudis estrangers

.
.

 
90,36 euros Preu vigent per crèdit20224Codi de preinscripció de nou ingrés (<a href="http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/preins.htm">DURSI</a>)90Places de nou ingrés- 8 beques d'ajut i suport a la promoció
- 2 beques de col·laboració al centre de recursos
- 2 beques de suport a la recerca
- 2 beques d'excel·lència acadèmica per a estudis al centre
- 1 beca d'ajut a l'estudi, la Beca Fèlix Martínez Touriño
Consulteu-ne les dotacions a l'escola
Beques específiques
3 anysDurada207Total de crèdits
Distribució dels crèdits Obligatoris Optatius Lliure configuració
<img height="1" src="trans.gif" width="100%" />
1r Curs 66
2n Curs 57 4.5 12
3r Curs 45 13.5 9
<img height="1" src="trans.gif" width="100%" />
Totals 168 18 21
1r Curs 2n Curs 3r Curs
 • Economia i estructura del mercat turístic
 • Gestió i pràctica de cuina
 • Gestió i pràctica de sala
 • Comptabilitat general
 • Introducció a l'empresa hotelera i instal·lacions i equipaments
 • Informàtica de gestió, estadística aplicada i càlcul
 • Francès I / Alemany I
 • Anglès I
 • Alimentació, dietètica i higiene dels aliments
 • Gestió dels recursos humans
 • Màrqueting
 • Comptabilitat de costos i de gestió
 • Dret laboral, mercantil i fiscal
 • Gestió i pràctica d'allotjament (recepció i pisos)
 • Gestió i pràctica de cuina i de sala
 • Pràcticum I
 • Anàlisi territorial del turisme
 • Gestió, pràctica comercial i atenció al client
 • Pràcticum II / Projecte (pla d'empresa)
 • Francès III / Alemany III
 • Anglès III
 • Direcció estratègica i financera de l'empresa hotelera
Assignatures obligatòries
D'orientació general D'orientació sobre hoteleria D'orientació restauració
 • Patrimoni cultural
 • Dret del consumidor i comunitari
 • Tècniques de comunicació
 • Seguretat i protecció
 • Gestió financera i pressupostària
 • Càlcul financer i comercial
 • Francès II / Alemany II
 • Anglès II
 • Gestió de qualitat
 • Gestió de compres i estocs
 • Direcció de personal
 • Geografia dels recursos turístics
 • Hotels i gestió mediambiental
 • Informàtica aplicada a la gestió hotelera
 • Màrqueting d'hotels
 • Temes de direcció hotelera
 • Parcs temàtics i d'oci
 • Gestió de l'energia
 • Organització de congressos i convencions
 • Gastronomia
 • Restauració
 • Enologia i gestió del celler
 • Informàtica aplicada a la gestió de restaurants
Assignatures optatives
Cal escollir-les entre l'oferta general de la UAB i entre l'oferta pròpia del centre.Assignatures de lliure configuracióAquesta titulació s'adreça a estudiants amb interès a formar-se com a professionals polivalents amb una clara motivació per la indústria hotelera i de la restauració. El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:<br /> <br />
 • Bona capacitat comunicativa, organitzativa i comercial.
 • Amb una actitud col·laboradora i de treball en equip.
 • Amb una alta consideració de la importància de l'excel·lència del servei dins dels diversos àmbits del sector.
Cap definida

Per la seva versatilitat, els graduats en Direcció Hotelera poden desenvolupar l'activitat professional en molts àmbits d'actuació dins les empreses del sector hoteler i de la restauració i altres sectors relacionats.

 • Empreses, organitzacions i institucions del sector (hotels, paradors, centres d'oci, càtering i col·lectivitats, etc.).
 • Establiments, serveis, entitats de restauració.
 • Empreses relacionades amb l'oferta complementària vinculada al lloc de destinació i a les activitats de caràcter temàtic hoteler i de restauració.
 • Empreses relacionades amb la creació, la distribució i la comercialització de productes, així com amb tasques d'assessorament.
 • Recerca en institucions públiques i privades.
 • Consultoria.
 • Docència

 

  L' escola disposa de borsa de treball específica.
Ciències Socials i Jurídiques

Horaris/Torns

Un torn de matí i un torn de tarda.

Tipus d'avaluació

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant (classes, activitats autònomes, proves de validació, exàmens, treballs pràctics i pràctiques residents). Possibilitat d'avaluació única.

Pràctiques professionals

El centre posa a disposició de l'alumnat més de 700 empreses i institucions col·laboradores de tots els subsectors del turisme.
Pràctiques residents internes de formació dutes a terme a l'hotel escola ubicat al campus de la UAB i que donen la possibilitat a l'alumnat d'integrar-se en la pràctica real, sota la guia de tot un equip de professionals docents de l'hoteleria i la restauració. El centre disposa també d'instal·lacions específiques per a desenvolupar les classes pràctiques.
Pràctiques externes de caràcter obligatori i optatiu, segons el pla d'estudis, i que segueixen un programa planificat i monitorat que preveu una rotació pels diferents àmbits empresarials i del sector, tant públics com privats, del país o internacionals (cadenes hoteleres i de restauració i associacions empresarials, consultories, congressos, etc.).

Programes d'intercanvi

El centre disposa de diferents programes d'intercanvi. És molt recomanable que hi participin tots els estudiants, ja que l'estada d'un semestre o de tot un curs acadèmic a fora els permet, a part de dur a terme els crèdits del Pla d'estudis en una altra universitat, obtenir el valor afegit que proporciona aquesta experiència, tant social com cultural.
Intercanvis amb universitats europees: 35 universitats de Portugal, Alemanya, Anglaterra, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Països Baixos, Regne Unit, Malta, Polònia i Bulgaria.
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (SICUE): Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Saragossa, Lanzarote, Oviedo i València.
Intercanvi amb la universitat de Puerto Rico, la Universitat de Camosun College (Canadà), la Universitat de Belgrano (Argentina), la Universitat de Minas Gerais (Brasil) i la Universitat de Xianda-SISU de Shanghai (Xina.).
Programa per a l'obtenció del Bachelor in European Tourism per la Universitat Lincoln (Regne Unit)Programa per a l'obtenció del Bachelor (Hons) in International Hospitality Management del Griffith College de Dublín (Irlanda).

 

 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona