Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Titulacions de 1r i 2n cicle direcció hotelera (títol propi) (informació general)

Ciències Socials i Jurídiques

Horaris/Torns

Un torn de matí i un torn de tarda.

Tipus d'avaluació

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant (classes, activitats autònomes, proves de validació, exàmens, treballs pràctics i pràctiques residents). Possibilitat d'avaluació única.

Pràctiques professionals

El centre posa a disposició de l'alumnat més de 700 empreses i institucions col·laboradores de tots els subsectors del turisme.
Pràctiques residents internes de formació dutes a terme a l'hotel escola ubicat al campus de la UAB i que donen la possibilitat a l'alumnat d'integrar-se en la pràctica real, sota la guia de tot un equip de professionals docents de l'hoteleria i la restauració. El centre disposa també d'instal·lacions específiques per a desenvolupar les classes pràctiques.
Pràctiques externes de caràcter obligatori i optatiu, segons el pla d'estudis, i que segueixen un programa planificat i monitorat que preveu una rotació pels diferents àmbits empresarials i del sector, tant públics com privats, del país o internacionals (cadenes hoteleres i de restauració i associacions empresarials, consultories, congressos, etc.).

Programes d'intercanvi

El centre disposa de diferents programes d'intercanvi. És molt recomanable que hi participin tots els estudiants, ja que l'estada d'un semestre o de tot un curs acadèmic a fora els permet, a part de dur a terme els crèdits del Pla d'estudis en una altra universitat, obtenir el valor afegit que proporciona aquesta experiència, tant social com cultural.
Intercanvis amb universitats europees: 35 universitats de Portugal, Alemanya, Anglaterra, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Països Baixos, Regne Unit, Malta, Polònia i Bulgaria.
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (SICUE): Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Saragossa, Lanzarote, Oviedo i València.
Intercanvi amb la universitat de Puerto Rico, la Universitat de Camosun College (Canadà), la Universitat de Belgrano (Argentina), la Universitat de Minas Gerais (Brasil) i la Universitat de Xianda-SISU de Shanghai (Xina.).
Programa per a l'obtenció del Bachelor in European Tourism per la Universitat Lincoln (Regne Unit)Programa per a l'obtenció del Bachelor (Hons) in International Hospitality Management del Griffith College de Dublín (Irlanda).

 

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona