Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Grau direcció hotelera - escola adscrita (informació general)

Grau de Direcció Hotelera

Informació general

Centre docent

Presentació

Els graduats en Direcció Hotelera poden integrar-se professionalment en els següents àmbits: direcció d’empreses d’hostaleria (hotels, restaurants, empreses de càtering i col·lectivitats, divisions d’hostaleria d’altres empreses, etc.); gestió de departament de recepció, banquets i convencions, servei de restaurant, personal, compres, comercial, etc; i en el disseny, planificació i posada en marxa d’empreses d’hostaleria.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet.

Període lectiu

Semestral.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant (classes, activitats autònomes, proves de validació, exàmens, treballs pràctics i pràctiques residents). Possibilitat d'avaluació única ...

Programes d'intercanvi

El centre disposa de diferents programes d'intercanvi. És molt recomanable que hi participin tots els estudiants, ja que l'estada d'un semestre o de tot un curs acadèmic a fora els permet, a part de dur a terme els crèdits del Pla d'estudis en una altra universitat, obtenir el valor afegit que proporciona aquesta experiència, tant social com cultural.

  • Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): 35 universitats de Portugal, Alemanya, Anglaterra, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Països Baixos, Malta, Polònia i Lituània.
  • Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (SICUE): Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Saragossa, Lanzarote, Oviedo, Madrid i València.
  • Programa Propi de la UAB amb universitats d'arreu del món: Universitat de Puerto Rico, Universitat de Camosun College (Canadà), Universitat de Belgrano (Argentina), Universitat de Minas Gerais (Brasil), Universitat de Sejhong (Corea del Sud) i Universitat de Xianda-SISU de Shanghai (Xina).
  • Programa per a l'obtenció del Bachelor in European Tourism per la Universitat Lincoln (Regne Unit).
  • Programa per a l'obtenció del Bachelor (Hons) in International Hospitality Management del Griffith College de Dublín (Irlanda). 

 

Preu vigent per crèdit

94 euros.

Beques específiques

8 beques d'ajut i suport a la promoció.
2 beques de col·laboració amb el Centre de Recursos.
2 beques de suport a la recerca.
2 beques d'excel·lència acadèmica per a estudis al Centre.
1 beca d'ajut a l'estudi, la Beca Fèlix Martínez Touriño.

 

 

 

2015 Universitat Autònoma de Barcelona