Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Titulacions de 1r i 2n cicle comunicació audiovisual (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (informació general)

Ciències Socials i Jurídiques

Horaris/Torns

1 torn de matí.

Tipus d'avaluació

Pràctica i teòrica, en funció del tipus d'assignatura. També existeix la possibilitat del treball de curs.

Pràctiques professionals

10 crèdits destinats a pràctiques en empreses, que es fan el quart curs. Les destinacions més habituals són: ràdio, televisió, productores audiovisuals, grups multimèdia, etc.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol
Programa de Mobilitat de la UAB amb universitats d'arreu del món

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb el 1r cicle d'aquesta titulació, també es pot accedir a 2n cicle dels estudis següents:
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona