Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Grau comunicació audiovisual (informació general)

Grau de Comunicació Audiovisual

Informació general

Centre docent

Presentació

La formació és marcadament interdisciplinària, amb l’objectiu d’obrir les portes als estudiants a diversos àmbits del món audiovisual, tant al camp de la creació, com al de la gestió. El professorat compta amb un ampli bagatge professional i reconegut prestigi.

A més, el centre compta amb grups i centres de recerca capdavanters en l’àrea de les ciències de la comunicació: l’Institut de la Comunicació (Incom-UAB), l’Observatori de la Ràdio a Catalunya, el Gabinet de Comunicació i Educació o l’Observatori del Periodisme a Internet són algunes de les entitats que demostren la aposta que ha fet la UAB per establir una forta vinculació entre l’activitat docent i la recerca.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinadora d'estudis:

 

 Coordinadors docents:

  • Coordinador Laboratoris RTV i Coordinador d'Espais d'Informàtica i Multimèdia: Antoni Vidal Carretero
  • Coordinadora dels Programes d'Intercanvi: Laura Cervi
  • Coordinadora de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General: Joana Gallego Ayala

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de via lenta amb la meitat de crèdits per curs (30).

Període lectiu

Semestral (excepte el Treball de Final de Grau, que és anual).

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l'estudiant a partir de les pràctiques, les presentacions orals i escrites, treballs i exàmens escrits.

Programes d'intercanvi

Preu vigent per crèdit

35,77 euros.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona