Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Grau comptabilitat i finances (informació general)

Grau de Comptabilitat i Finances

Informació general

Centre docent

Presentació

Els alumnes que cursin aquesta titulació podran incorporar al seu grau una menció en Comptabilitat i Fiscalitat o en Assessoria Financera, i desenvolupar la seva trajectòria professional en l’àmbit de la banca, les assegurances, l’assessoria financera, l’auditoria o la consultoria.

Els canvis que l’economia mundial està patint implicarà segurament una refundació del sistema financer i de les seves normes de control que requeriran d’uns professionals especialitzats en la gestió financera i l’anàlisi de la informació a tots els nivells. La UAB, sensible a aquest repte ha implementat un títol de grau dirigit a uns alumnes que estiguin encuriosits en comprendre el món actual, especialment pel que fa a la seva vessant financera i empresarial, a l’anàlisi i generació d’informes comptables, als instruments de control pressupostari i d’auditoria interna i externa.

El grau de Comptabilitat i Finances de la UAB només té un precedent a Espanya tot i que a Europa té una forta tradició a les universitats anglosaxones. És un referent, per exemple, l’Accounting and Finance de la London School of Economics and Political Siciene.

Aquest grau s’imparteix al campus universitari de Sabadell de la Facultat d’Economia i Empresa, hereva de l’antiga Escola Universitària d’Estudis Empresarials.

Coordinador i equip de coordinació

Francesc Gómez Valls

Formació complementària

Cursos optatius que s'imparteixen al setembre i afavoreixen l'aprenentatge de les matemàtiques.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial. 

Període lectiu

Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.

Idioma

Català i castellà. Es poden triar algunes assignatures en anglès.

Tipus d'avaluació

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l'estudiant a partir de les classes rebudes, les pràctiques, les presentacions orals i escrites i els exàmens.

Programes d'intercanvi

Com a part important de la seva formació es recomana a tots els estudiants participar en un dels programes d'intercanvi dels que disposa la facultat: Programa Erasmus per a estades en universitats europees, Programa SICUE / Sèneca per a estades en universitats de l'estat espanyol i Programa Propi per a estades en universitats fora de la Unió Europea. L'estada pot ser d'un semestre o de tot el curs acadèmic i permet a l'estudiant obtenir part dels crèdits del seu pla d'estudis a una altra universitat amb el valor afegit que proporciona aquesta experiència a nivell social i cultural.

Preu vigent per crèdit

25,27 euros.

Beques específiques

Premis al rendiment acadèmic (Fons Olga Torres)

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona