Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Titulacions de 1r i 2n cicle ciències del treball (llicenciatura de 2n cicle) (informació general)

Ciències Socials i Jurídiques

Formació complementària

Complements de formació. Segons els estudis previs caldrà cursar algunes de les assignatures següents:

  • Dret del treball (9 crèdits) (alumnes provinents de Gestió i Administració Pública, Educació Social, Psicologia, Sociologia, CC. Polítiques i de l'Administració i Humanitats)
  • Economia de l'empresa (4.5 crèdits) (alumnes provinents de Relacions Laborals, Treball Social, Educació Social, Psicologia i Humanitats)
  • Introducció a l'economia contemporània (4.5 crèdits) (alumnes provinents de Relacions Laborals, Treball Social, Educació Social, Psicologia i Humanitats)
  • Història politicosocial (4.5 crèdits) (alumnes provinents de Gestió i Administració Pública, CC. Empresarials, Turisme, Educació Social, Dret, Economia, ADE i Psicologia)
  • Història instit. juridicolaborals (4.5 crèdits) (alumnes provinents de Gestió i Administració Pública, CC. Empresarials, Turisme, Educació Social, Dret, Economia, ADE i Psicologia)
  • Psicologia del treball I (4.5 crèdits) (alumnes provinents de Gestió i Administració Pública, CC. Empresarials, Turisme, Dret, Economia, ADE, Sociologia, CC. Polítiques i de l'Administració i Humanitats)
  • Psicologia del treball II (4.5 crèdits) (alumnes provinents de Gestió i Administració Pública, CC. Empresarials, Turisme, Dret, Economia, ADE, Sociologia, CC. Polítiques i de l'Administració i Humanitats)
  • Seguretat i salut laboral I (4.5 crèdits) (alumnes provinents de CC. Empresarials, Turisme, Dret, Economia, ADE, Psicologia i Humanitats)
  • Seguretat i salut laboral II (4.5 crèdits) (alumnes provinents de CC. Empresarials, Turisme, Dret, Economia, ADE, Psicologia i Humanitats)

Horaris/Torns

1 torn de tarda.

Tipus d'avaluació

Exàmens i treballs pràctics.

Pràctiques professionals

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: Itàlia
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol
Intercanvis amb universitats de l'Institut Joan Lluís Vives

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona