Inici > Estudiar > Tots els estudis > PlantillaEstudiarUAB > Grau ciències biomèdiques (informació general)

Grau de Ciències Biomèdiques

Informació general

Centre docent

Presentació

L’aposta que estan fent les administracions públiques i l’empresa privada pel sector de la biomedicina a Catalunya ofereix bones expectatives laborals als graduats.

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

 Coordinadors de Titulació

Formació complementària

  • Física per a estudiants de biociències.
  • Matemàtiques per a estudiants de biociències.
  • Química per a estudiants de biociències.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Anual.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Per afavorir l'internacionalització, considerat un dels aspectes bàsics de la Declaració de Bolonya, existeixen els programes d'intercanvi d'estudiants i de programes conjunts entre universitats de diversos països. El programa que aglutina aquest concepte és el Lifelong Learning Programme o LLP.

Per a més informació consulteu el següent enllaç:

 Mobilitat i Intercanvi

Preu vigent per crèdit

39,53 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona