Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències > Titulacions de 1r i 2n cicle ciències ambientals (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (informació general)

Ciències

Horaris/Torns

2 torns de matí i diversos torns de pràctiques a la tarda.

Tipus d'avaluació

S' avalua majoritàriament amb exàmens, tot i que es combinen treballs pràctics, sobretot amb les assignatures de laboratori i de camp.

Pràctiques professionals

A segon cicle hi ha la possibilitat de realitzar pràctiques optatives en empreses i institucions. Hi ha un professor responsable d' aquesta assignatura que farà de tutor en tot moment.
El projecte de fi de carrera (obligatori) es pot realitzar a la universitat mateix o a fora, individualment o en grup.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees:

  • Bayreuth i Bingen (Alemanya)
  • Rouen (França)
  • Leeuwarden i Deventer (Holanda)
  • Venècia i Milà (Itàlia)
  • Vilareal (Portugal)
  • Atenes (Grècia)

Programa de Mobilitat de la UAB amb:

  • Austràlia
  • Amèrica del Nord
  • Amèrica del Sud i Central (Mèxic, Brasil...)

Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol:

  • Universitat de Cadis
  • Universitat de Girona
  • Universitat de Granada
  • Universitat de Huelva
  • Universitat de Lleó
  • Universitat Autònoma de Madrid
  • Universitat d'Alcalá de Henares
  • Universitat Pablo de Olavide de Sevilla
  • Universitat de Màlaga
  • Universitat Rey Juan Carlos I
  • Universitat d' Extremadura
  • Universitat de Castella-la Manxa
  • Universitat Politècnica de València

Continuació a altres estudis de la UAB

Més informació d'aquesta titulació

http://www.uab.cat/ciencies-ambientals

Extinció del pla d'estudis

D'acord amb la normativa sobre l'extinció dels plans d'estudis d'ensenyaments estructurats d'acord amb ordenaments anteriors al RD1393/2007, no s'oferirà docència el curs acadèmic 2013/14 dels cursos 1er i  2on  de la titulació  de Llicenciat en Ciències Ambientals.
Els estudiants d’aquesta titulació que no hagin superat el total d’assignatures corresponents a aquests cursos, si desitgen continuar els seus estudis, hauran de sol·licitar obligatòriament l’adaptació als nous ensenyaments de Grau de Ciències Ambientals.

El curs 2013/2014 és l'últim que s'ofereixen assignatures de 3r curs d'aquest estudi.
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona