Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències de la Salut > Titulacions de 1r i 2n cicle ciència i tecnologia dels aliments (llicenciatura de 2n cicle) (informació general)

Ciències de la Salut

Formació complementària

Complements de formació. Segons els estudis previs caldrà cursar alguna o algunes de les assignatures següents:

 • Matemàtiques
 • Bioquímica
 • Fisiologia
 • Enginyeria química
 • Microbiologia
 • Química orgànica
 • Química inorgànica
 • Fisicoquímica
 • Anàlisi química

Cursos de preparació als estudis que s'ofereixen:

 • Taller propedèutic de matemàtiques
 • Taller propedèutic de química

Horaris/Torns

 • 1r curs: 1 torn de tarda, pràctiques i complements de formació al matí
 • 2n curs: 1 torn de matí, pràctiques a la tarda

Tipus d'avaluació

 

Pràctiques professionals

 

Programes d'intercanvi

 

Continuació a doctorats de la UAB

Continuació a màsters de la UAB

Extinció del pla d'estudis

 
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona