Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències de la Salut > Grau ciència i tecnologia dels aliments (informació general)

Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments

Informació general

Centre docent

Presentació

D’altra banda, la recerca en tecnologia alimentària és un element essencial en el camp de la ciència. És fonamental per a la producció d'aliments, no sols pel que fa a la quantitat i la salubritat sinó també a la qualitat, i estudia perspectives de producció sostenibles i adaptables a les necessitats i les exigències del món actual. Té també un paper fonamental en el vessant biomèdic, en la potenciació de la salut i en la prevenció de malalties.

La UAB ofereix un marc ideal per a la docència i la recerca en Ciència i Tecnologia dels Aliments. Compta amb una plantilla de professorat especialitzat en diferents disciplines de Ciències i de Ciències de la Salut i al seu voltant s’ubiquen centres de recerca i serveis de suport de gran prestigi. Entre ells destaquen el Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (CERPTA), el Servei de Granges i Camps Experimentals, el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), la Planta Pilot de Fermentació, el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), i el Laboratori de llum de Sincrotró ALBA.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinadora de Titulació: Manuela Hernández Herrero

Coordinadors/es de Curs

- Josefina Plaixats Boixadera (Primer Curs) Teléfon: 93 581 21 52
- Joaquín Ariño Carmona  (Segon Curs) Teléfon: 93 581 2182
- Manuel Castillo Zambudio (Tercer Curs) Teléfon: 93 581 11 23
- Jose Juan Rodríguez Jerez (Quart Curs) Teléfon: 93 581 14 48 

Modalitat

Presencial

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Matriculació anual. La planificació del curs és per semestres, amb combinació d'assignatures semestrals i anuals.

Idioma

Català i castellà, i/o anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l'estudiant a partir de les classes rebudes, les pràctiques i les presentacions orals i escrites.

Programes d'intercanvi

Erasmus estudi

El programa Erasmus facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una  altra universitat europea (de tres mesos a un curs acadèmic complet) o les pràctiques en una empresa, i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger.

Actualment s'ofereixen 18 places que es distribueixen en un total de 9 convenis signats amb universitats de França, Portugal, Finlàndia, Països Baixos, Alemanya i Austria.

Eramus pràctiques.

Aquesta modalitat permet que els estudiants no titulats puguin realitzar estades de pràctiques en empreses o institucions d'altres països europeus.

SICUE-Sèneca

El programa d'intercanvi SICUE té com a objectiu facilitar els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol.

Actualment s'ofereixen un total de 9 places per anar a Granada, León, Múrcia, Saragossa i València.

Programa Propi de la UAB

El Programa Propi de la UAB facilita als alumnes matriculats a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un curs en una altra universitat no europea i també el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger.

Actualment s'ofereix una plaça al Brasil i una als EEUU
 

Documentació sobre els programes d'intercanvi

Preu vigent per crèdit

35,77 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona