Inici > Estudiar > Tots els estudis > Biociències > Grau biotecnologia (informació general)

Grau de Biotecnologia

Informació general

Centre docent

Presentació

La formació que ofereix el Grau de Biotecnologia està en consonància amb la de les universitats europees i americanes més prestigioses en l'àmbit de les ciències de la vida, el que facilita als nostres alumnes la mobilitat internacional. Una mostra de l'excel·lent formació ve donada pel gran nombre d'empreses, institucions sanitàries i centres de recerca en els quals els nostres alumnes desenvolupen pràctiques professionals en l'últim any dels seus estudis.

La UAB va ser pionera en la implantació dels estudis de Biotecnologia a Espanya, impartits a la Facultat de Biociències, l'única que existeix a l'estat. La Facultat ha estat la primera al nostre país en implementar un potent ventall d'estudis relacionats amb les ciències de la vida: Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Biologia Ambiental, Genètica, Microbiologia i Ciències Biomèdiques

La biotecnologia, a més, juga un paper estratègic en la política de creació de clúster de la UAB: el Bioclúster integra la generació de coneixement de la Universitat, l'explotació dels resultats de la recerca i la transferència a la societat en els camps de la biomedicina, la biociència i la biodiversitat.

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

 Coordinadors de Titulació

Formació complementària

  • Física per a estudiants de biociències.
  • Matemàtiques per a estudiants de biociències.
  • Química per a estudiants de biociències.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Anual.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Per afavorir l'internacionalització, considerat un dels aspectes bàsics de la Declaració de Bolonya, existeixen els programes d'intercanvi  d'estudiants i de programes conjunts entre universitats de diversos països. El programa que aglutina aquest concepte és el  Lifelong Learning Programme o LLP.
Per a més informació consulteu el següent enllaç:

Mobilitat i Intercanvi

Preu vigent per crèdit

35,77 euros

Més informació d'aquest grau

http://www.uab.es/bolonya/

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona