Inici > Estudiar > Tots els estudis > Biociències > Titulacions bioquímica (llicenciatura de 2n cicle) (informació general)

Homologat de 2n cicleTipus de títolInformació generalAccés als estudisPla d'estudisPla d'estudis de l'EEESHabilitats requeridesSortides professionals
Biociències

Horaris/Torns

Matí: classes de teoria, problemes i seminaris.
Tarda: pràctiques de laboratori i aula d'informàtica.

Tipus d'avaluació

Exàmens, treballs bibliogràfics i pràctics, seminaris i exposicions orals, memòries de pràctiques, participació en el campus virtual.

Pràctiques professionals

Estades opcionals tutoritzades en empreses, hospitals o centres de recerca.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: Finlàndia, Irlanda, Itàlia i Portugal
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol: Còrdova, Extremadura, Miguel Hernández (Elx) o Múrcia

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona