Inici > Estudiar > Tots els estudis > Biociències > Grau bioquímica (informació general)

Grau de Bioquímica

Informació general

Centre docent

Presentació

El grau de Bioquímica proporciona una formació bàsica en matemàtiques, física i química; continguts biològics bàsics, especialment en el marc cel·lular i molecular; coneixements generals de les diferents àrees de la bioquímica, com ara l’enginyeria de proteïnes, la regulació del metabolisme, la bioenergètica, la regulació de l’expressió gènica, l’estructura de les macromolècules o la bioquímica clínica, i aspectes metodològics, com ara les enginyeries genètica, de proteïnes, cel·lular, metabòlica i de sistemes.

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinadors de Titulació

Formació complementària

  • Física per a estudiants de biociències.
  • Matemàtiques per a estudiants de biociències.
  • Química per a estudiants de biociències.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Anual.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Per afavorir l'internacionalització, considerat un dels aspectes bàsics de la Declaració de Bolonya, existeixen els programes d'intercanvi d'estudiants i de programes conjunts entre universitats de diversos països. El programa que aglutina aquest concepte és el Lifelong Learning Programme o LLP

Per a més informació consulteu el següent enllaç:

Mobilitat i Intercanvi

Preu vigent per crèdit

35,77 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona