Inici > Estudiar > Tots els estudis > Biociències > Grau biologia (informació general)

Grau de Biologia

Informació general

Centre docent

Presentació

La biologia com a ciència que estudia els éssers vius constitueix una de les branques més àmplies del coneixement científic. La biologia condiciona el desenvolupament de la humanitat, tant per l'impacte que té sobre el pensament com per les seves implicacions en el benestar i la salut de la població, el medi ambient, l’economia i els recursos naturals.

La biociència és un dels pilars fonamentals de la UAB tant pel que fa a l'oferta acadèmica com en la investigació. És per això que la Universitat va crear el 2006 la primera Facultat de Biociències d'Espanya i compta amb centres punters de recerca del sector biocientífic, com l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina "Vicent Villar Palasí", el Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica, el Centre d'Estudis en Biofísica o el laboratori Planta Pilot 'Melissa'. La universitat ha creat el bioclúster UAB, un clúster de Biotecnologia i de Biomedicina format per grups de recerca, infraestructures i centres d'aquest àmbit del coneixement.

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinadors de Titulació

Formació complementària

  • Física per a estudiants de biociències.
  • Matemàtiques per a estudiants de biociències.
  • Química per a estudiants de biociències.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Anual.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Per afavorir l'internacionalització, considerat un dels aspectes bàsics de la Declaració de Bolonya, existeixen els programes d'intercanvi d'estudiants i de programes conjunts entre universitats de diversos països. El programa que aglutina aquest concepte és el Lifelong Learning Programme o LLP.
Per a més informació consulteu el següent enllaç:

Mobilitat i Intercanvi

Preu vigent per crèdit

35,77 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona