Inici > Estudiar > Tots els estudis > Biociències > Grau biologia ambiental (informació general)

Grau de Biologia Ambiental

Informació general

Centre docent

Presentació

La crisi ambiental ha generat una demanda social de professionals dedicats a la conservació de la biodiversitat i a identificar i extreure el potencial que proporciona la biodiversitat en els diferents serveis que aporta a la societat. Per a tal fi, es necessita formar professionals amb capacitat per a identificar i interpretar l’origen i funció de la diversitat biològica a nivell d’organismes, espècies i ecosistemes, així com amb capacitat d’analitzar els processos que determinen la interacció entre els éssers vius i el medi físic i biològic. Es tracta d’àmbits professionals relacionats amb el coneixement i la gestió dels recursos naturals, la conservació i gestió de la flora, la fauna i els ecosistemes, i el control biològic de plagues, entre d’altres. El perfil d’ocupació està centrat en els sectors de l’administració pública, de l’educació, dels serveis ambientals, de la divulgació científica, així com en l’àmbit de les explotacions agrícoles, ramaderes i forestals.

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

 Coordinadors de Titulació

Formació complementària

  • Física per a estudiants de biociències
  • Matemàtiques per a estudiants de biociències
  • Química per a estudiants de biociències

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Anual.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Per afavorir l'internacionalització, considerat un dels aspectes bàsics de la Declaració de Bolonya, existeixen els programes d'intercanvi d'estudiants i de programes conjunts entre universitats de diversos països. El programa que aglutina aquest concepte és el Lifelong Learning Programme o LLP.
Per a més informació consulteu el següent enllaç:

Mobilitat i Intercanvi

Preu vigent per crèdit

35,77 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona