Inici > Estudiar > Tots els estudis > Arts i Humanitats > Titulacions de 1r i 2n cicle arts i disseny (títol propi en extinció) (informació general)

Arts i Humanitats

Horaris/Torns

1 torn de tarda.

Tipus d'avaluació

Exàmens i majoritàriament treballs pràctics.

Pràctiques professionals

Sí, però sense validesa de crèdits.

Programes d'intercanvi

Intercanvis bilaterals amb països de fora de la Unió Europea: Israel, Argentina, Finlàndia i Suïssa.
Intercanvis amb universitats europees: Alemanya, França, Itàlia i Portugal.

Continuació a altres estudis de la UAB

Observacions

I si es fa l'itinerari de Disseny, es pot accedir al 2n cicle del Graduat Superior de Disseny.
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona