Inici > Estudiar > Tots els estudis > Arts i Humanitats > Grau arqueologia (informació general)

Grau d'Arqueologia

Informació general

Centre docent

Presentació

Espanya és, després d'Itàlia, el país europeu amb més patrimoni arqueològic. Però, tot i tenir una llarga tradició acadèmica i de recerca en aquest àmbit (la UAB oferia un itinerari específic d'Arqueologia en el marc de la llicenciatura d'Història des de l'any 1992), fins fa uns anys no es comptava amb un títol oficial específic en Arqueologia. En els últims anys la necessitat de professionals en arqueologia s'ha fet més evident. D'una banda, la legislació obliga a les empreses constructores i especialitzades en avaluacions d'impacte mediambiental a disposar d'informes d'impacte arqueològic i, en cas necessari, a dur a terme excavacions dels terrenys. Només a Catalunya es fan anualment 1.500 intervencions arqueològiques. D'altra banda, la creixent importància de l'arqueologia en la didàctica, la difusió i la gestió cultural i les polítiques actuals de protecció i difusió del patrimoni com a eixos del desenvolupament local han ampliat el ventall de possibilitats laborals existents, tant a nivell estatal com europeu.

El Grau d'Arqueologia s'ofereix des de fa dècades a diversos països de la Unió Europea. Entre les universitats europees més prestigioses que ofereixen titulacions d'Arqueologia es troben les de Leicester, Southampton o el University College de Londres, al Regne Unit.

Coordinador i equip de coordinació

Ermengol Gassiot Ballbé
Tel. 93 581 4336
Email: ermengol.gassiot@uab.cat

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+).
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue).
Intercanvis amb la Universitat de Califòrnia i altres universitats americanes i asiàtiques (Programa Propi).

Preu vigent per crèdit

35,77 euros

Més informació d'aquest grau

http://arqueologia.uab.cat

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona