Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Grau antropologia social i cultural (informació general)

Grau d'Antropologia Social i Cultural

Informació general

Centre docent

Presentació

A la UAB, aquests estudis pretenen assegurar un primer nivell d'especialització a quart curs, oferint dos itineraris formatius. Un itinerari basat en el debat epistemològic, el coneixement de les teories antropològiques més recents i d'investigacions en curs; i un altre itinerari orientat a la intervenció sociocultural i ecocultural a través del coneixement teòric i pràctic de les bases d'aplicació de l'antropologia, de l'estudi d'experiències d'intervenció i del coneixement de les polítiques que serveixen de context a aquestes intervencions.

Coordinador i equip de coordinació

Josep Lluis Mateo Dieste
93 581 1099
joseplluis.mateo@uab.cat

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

El curs esta organitzat per semestres.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Eslovènia, Estònia, França, Hongria, Itàlia, Islàndia, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Suècia i Suïssa.
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue): UCM (Madrid), UGR (Granada), UPV-EHU (País Vasc), URV (Tarragona) i UB (Barcelona).
Programa Propi de la UAB: Universidade de Sao Paulo (Brasil), Universidad Autónoma Metropolitana (Mèxic), Universidad San Francisco de Quito (Equador), Pontificia Universidad Católica de Chile (Xile). 

Preu vigent per crèdit

25,27 euros.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona