Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Titulacions de 1r i 2n cicle administració i direcció d'empreses (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (informació general)

Ciències Socials i Jurídiques

Formació complementària

Dins del marc de les accions dirigides als estudiants de nou accés, s'organitzen assignatures i cursos propedèutics amb l'objectiu de situar aquests alumnes en el grau de coneixement adequat i necessari per a seguir amb més fluïdesa les assignatures del seu pla d'estudis.

Oferta per aquest curs

Horaris/Torns

La docència s'estructura per tal que es pugui seguir a travès de dos grups de matí i un de tarda, que s'omplen en funció de l'ordre de matricula dels alumnes. Cal matisar que el concepte de grup queda bastant diluït en el segon cicle donat el gran nivell d'optativitat que s'ofereix a l'estudiant.

Tipus d'avaluació

La majoria d'assignatures combinen l'avaluació a través d'un examen final amb avaluacions continuades mitjançant exàmens parcials, treballs, exercicis etc.

Pràctiques professionals

En el segon cicle el programa Universitat-Empresa inclou pràctiques en empreses i institucions amb tutor/a (dos períodes de quatre mesos), que faciliten la professionalització de l'estudiant. Possibilitat de fer les pràctiques a l'estranger. (Més informació)

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: Anglaterra, Alemanya, França i Itàlia
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol: Universitat de Lleó, Universitat Carlos III de Madrid i Universitat de València

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb el 1r cicle d'aquesta titulació, també es pot accedir a 2n cicle dels estudis següents:

Extinció del pla d'estudis

Al següent enllaç trobaràs el quadre d'extinció de la llicenciatura, amb la informació sobre la desprogramació de les assignatures.

Documentació sobre l'extinció del pla

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona