Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Grau administració i direcció d'empreses - anglès (informació general)

Grau d'Administració i de Direcció d'Empreses - Anglès

Informació general

Centre docent

Presentació

Aquest grau s’imparteix a la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, que facilita i fomenta l'intercanvi d’estudiants amb universitats de renom internacional. A més, en aquest grau s'ofereixen pràctiques externes en empreses situades en diversos països, principalment d'Europa.

El grau, a més, és impartit per professors d’ampli prestigi i fortament implicats en l’activitat investigadora en ciències econòmiques a centres com l’Institut d’Anàlisi Econòmica (CSIC), ubicat al campus de la UAB. 

La UAB ofereix destacats estudis de màster i doctorat en l’àmbit de l’anàlisi econòmica que permeten continuar la formació tot adquirint el màxim nivell acadèmic i professional.

La llengua d'impartició de la docència es farà constar al suplement europeu al títol.

 

Coordinador i equip de coordinació

John Slof

Formació complementària

Cursos optatius que s'imparteixen al setembre i afavoreixen l'aprenentatge de les matemàtiques.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.

Idioma

Anglès.

Tipus d'avaluació

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l'estudiant a partir de les classes rebudes, les pràctiques, les presentacions orals i escrites i els exàmens.

Programes d'intercanvi

Com a part important de la seva formació es recomana a tots els estudiants participar en un dels programes d'intercanvi dels que disposa la facultat: Programa Erasmus per a estades en universitats europees, Programa SICUE / Sèneca per a estades en universitats de l'estat espanyol i Programa Propi per a estades en universitats fora de la Unió Europea. L'estada pot ser d'un semestre o de tot el curs acadèmic i permet a l'estudiant obtenir part dels crèdits del seu pla d'estudis a una altra universitat amb el valor afegit que proporciona aquesta experiència a nivell social i cultural.

Preu vigent per crèdit

25,27 euros.

Beques específiques

S'admeten estudiants amb beca salari Ítaca UAB-Banco Santander.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona