Inici > Estudiar > Tots els estudis > Grau arts i disseny - escola adscrita (informació general)

Grau d'Arts i Disseny

Informació general

Centre docent

Presentació

En aquest grau, l'estudiant assumeix la creació com un procés vinculat a la producció i, alhora, recolzat sobre una àmplia base de coneixement: aprèn a crear, comunicar i comprendre realitats complexes de manera integrada. S'hi aplica una metodologia d'aprenentatge en la qual els coneixements s'enriqueixen mútuament. La docència estimula també la competència en recerca, de manera que els futurs professionals puguin anticipar nous escenaris per a la pràctica de les arts i el disseny. Els titulats adquireixen capacitat crítica, comunicativa i creativa que els permet elaborar propostes innovadores i competitives.

Els estudiants es familiaritzen amb la història de l'art i el disseny i les seves tendències contemporànies. Desenvolupa les seves habilitats en diferents disciplines plàstiques i audiovisuals, així com la seva creativitat. A més, el ventall formatiu del grau el permet familiaritzar-se amb les noves tecnologies o amb les rutines professionals de camps com ara la gestió cultural o la crítica d'art. I, en funció del tipus d'especialització que es vulgui assolir, es pot optar per cinc mencions: arts aplicades, art, disseny d'objecte i d'espais, comunicació visual i narració visual.

L’Escola Massana privilegia el contacte amb el teixit industrial i institucional, així com la projecció internacional de la seva activitat i dels seus estudiants.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet, temps parcial i possibilitat de via lenta.

Període lectiu

Semestral.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

Es combinen exàmens i treballs pràctics.

Programes d'intercanvi

Erasmus+: intercanvis amb universitats europees (Alemanya, Bèlgica, Estònia, Finlàndia, França, Hongria, Itàlia, Letònia, Lituània, Noruega, Portugal, Suècia, Suïssa, Països Baixos, Turquia i Regne Unit).
Programa Propi de la UAB: amb universitats d'arreu del món (Argentina, Israel, Mèxic i Estats Units).

Preu vigent per crèdit

6.436 euros per curs

Beques específiques


- Cinc beques remunerades de col·laboració en àmbits de gestió de l'escola (cultural, pedagògic, atenció als tallers, saló d'ensenyament i fotografia).
- Una beca de formació com a Premi Extraordinari del projecte final de carrera.
- Tres beques per assistir al Seminari d'Impressió Experimental Xavier Nogués.
- Tres beques per assistir al Seminari de Packaging.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona