Inici > Estudiar > Tots els estudis > Titulacions de 1r i 2n cicle logopèdia (diplomatura bellaterra) (informació general)

Ciències de la Salut

Formació complementària

Cursos de preparació als estudis que s'ofereixen:

  • Introducció a l'Estructura i Funció del Sistema Nerviós, dels Òrgans del Llenguatge i l'Audició

Horaris/Torns

1 torn de matí amb alguna activitat a la tarda (algunes pràctiques i algunes optatives)

Tipus d'avaluació

Es combinen treballs i exàmens.

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Pràctiques professionals

  • Pràcticum I, II, III i IV de 7.5 crèdits cadascú (un de ORL, un de medicina a l'Hospital Sant Pau i 2 de pràctiques en centres vinculats a l'educació i la pràctica privada) (un total de 300 hores)

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Sòcrates-Erasmus): Bèlgica, França, Itàlia, etc.
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sèneca-SICUE)

Continuació a altres estudis de la UAB

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona