Inici > Estudiar > Tots els estudis > Titulacions de 1r i 2n cicle matemàtiques (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (accés i preinscripció)

Ciències

Aquesta llicenciatura està en procés d'extinció i ja no es pot accedir al primer curs. Aquests estudis s'han adaptat a l'EEES, donant pas al grau de Matemàtiques.

Preu vigent per crèdit

15,53 euros

Beques específiques

Beques "Pere Menal". S'atorga a l'estudiant de batxillerat que té la nota més alta en l'examen de selectivitat, entre tots els que hagin obtingut una nota superior o igual a 7 en l'examen de Matemàtiques I, i ho sol·licitin. La beca consisteix en la gratuïtat de la matrícula en totes les assignatures de la llicenciatura, més una quantitat anual per a la compra de llibres.
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona