Inici > Estudiar > Llistat d'estudis > Arts i Humanitats > Titulacions de 1r i 2n cicle filologia hispànica + filologia anglesa (llicenciatures de 1r i 2n cicles) (informació general)

Arts i Humanitats

Horaris/Torns

A Filologia Hispànica el 1r cicle es fa al matí i el 2n cicle al matí i a la tarda. Filologia Anglesa té horari diürn.

Tipus d'avaluació

Treballs, exàmens, projectes, exercicis, presentacions individuals i en grup, pràctiques diverses, etc.

Pràctiques professionals

A Filologia Hispànica es fan com a assignatura optativa.

El Pràcticum de Filologia Anglesa (pràctiques a empreses, escoles o institucions) és una assignatura optativa a segon cicle.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees:

  • Filologia Hispànica: diverses universitats europees.
  • Filologia Anglesa: Anglaterra, Irlanda, Escòcia, Holanda, Dinamarca, Àustria, Alemanya, Finlàndia, Bèlgica,  França, etc.

A més, Filologia Hispànica ofereix intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol de reconegut prestigi.

Continuació a estudis relacionats de la UAB

Continuació a altres estudis de la UAB

CONTACTA

Punt d'informació
+ 34 93 581 11 11

Enviar correu

 

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona