Programa d'Inserció Laboral


La Facultat de Traducció i d'Interpretació, mitjançant el Vicedeganat de Professionalització, té implantat un programa d'Inserció Laboral per als seus estudiants.

L'objectiu d'aquest programa és millorar l'ocupabilitat de l'estudiant, entesa com la probabilitat d'inserció en el mercat de treball que depèn de l'individu.


Paral·lelament a la implantació d'aquest programa estem realitzant: 1) un estudi entre antics llicenciats per identificar quines són les feines que estan realitzant i, 2) un estudi entre empreses per detectar quines són les tasques que sol·liciten majoritàriament als seus empleats i quines mancances detecten les empreses entre els nostres antics estudiants.

Aquests estudis ens permetran millorar la col·locabilitat de l'estudiant, entesa com a la capacitat d'inserció que depèn del mercat de treball.

Podeu consultar les activitats programades a l'agenda de la Facultat.


Agenda de la Facultat