Inici > Estudiar > Mínors

Mínors


Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d’universitat organitzat per un centre de la UAB i adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S’acredita al SET (suplement europeu al títol).
2. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.

Quins mínors ofereix la UAB?
Mínor d'Anglès Professional
Mínor de Ciències del Llenguatge
Mínor de Cultura Clàssica
Mínor de Cultures i Literatures Romàniques Medievals
Mínor en Dificultats del Llenguatge i la Veu
Mínor d'Estudis Alemanys
Mínor d'Estudis de l'Àsia Oriental
Mínor d'Estudis Bascos
Mínor d'Estudis en Filosofia
Mínor d'Estudis Gallecs
Mínor d'Estudis de Gènere
Mínor d'Estudis Literaris i Culturals
Mínor d'Estudis Portuguesos
Mínor d'Italià
Mínor de Traducció i Interpretació
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona