UAB

Màster Oficial - Estudis Territorials i de la Població

Presentació

El màster d'Estudis Territorials i de la Població ofereix l'opció d'escollir entre dos itineraris de gran rellevància social com són el l'ordenació territorial i la demografia. Aquest màster obre les portes als estudis de doctorat de Demografia i de Geografia que han rebut la Menció d'Excel·lència del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Ofereix també l'opció de fer pràctiques professionals en un ampli ventall d'empreses privades i organismes públics, així com també algun "workshop". 

Cal, a més, realitzar un treball de fi de màster per demostrar l'excel·lència en la recerca de l'estudiant. D'altra banda, l'itinerari específic d'Ordenació del Territori contempla la possibilitat de fer un treball de camp, a partir del qual s'estructuren els continguts i l'avaluació d'una bona part dels mòduls.

Perfil d'ingrés

El màster va dirigit a persones amb una titulació universitària prèvia, preferentment de l’àmbit de la geografia, però també d’altres disciplines socials i humanístiques (Història, Antropologia, Sociologia, Econòmiques, Ciències Polítiques i Estudis Turístics), que vulguin formar-se com a investigadors qualificats en l'especialitat de l’ordenació del territori i de la demografia.

L’especialitat d’Ordenació del Territori, Desenvolupament Social i Planificació Territorial també va dirigida a aquells titulats provinents de les ciències ambientals, les enginyeries i l’arquitectura. En el cas de l’especialitat de Demografia, a banda de les titulacions dels àmbits de ciències socials i humanes mencionats abans, s'hi poden sumar aquells titulats de les àrees de salut i medicina o de l’àrea d’estadística o de matemàtiques.

A més, els estudiants han de tenir capacitat per a la innovació, l'organització, la planificació, la comunicació i el treball interdisciplinari i en equip.

Sortides professionals

El màster Oficial en Estudis Territorials i de la Població forma tècnics i especialistes en les matèries de la planificació i gestió territorial a diverses escales, així com en el de la promoció econòmica i la gestió dels recursos de les corporacions locals (pel que fa a l'itinerari d'Ordenació del Territori). Quant a l'itinerari de Demografia, està dirigit a aquelles persones que vulguin desenvolupar una activitat professional en l'àmbit de la recerca i docència universitària i altres centres d'investigació, o com a experts en eines demogràfiques i estadístiques en l'administració pública.

Horaris

Les classes s'imparteixen en horari de tarda al Departament de Geografia de la Facultat de Filosofia i Lletres (itinerari d'Ordenació del Territori) i al Centre d'Estudis Demogràfics (itinerari de Demografia).

Màster Oficial UAB

50 places (mínim matrícula 20 alumnes)
Crèdits: 60 crèdits ECTS.
Preu: 46€ per crèdit (estudiants UE o residents).
92€ per crèdit (estudiants no UE no residents).
Preus del curs 2014-2015.
Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres
Idioma:

Català (45 % de les classes), castellà (40 %) i anglès (15 %).

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://geografia.uab.cat/metip
http://geografia.uab.es/web/index.php?lang=ca