PresentacióLa Criminalística et permetrà reconstruir els fets i realitzar les següents actuacions professionals com a pèrit, ja sigui per designació judicial, o de part:

 • Recopilant i analitzant informació de casos judicialitzats.
 • Aplicant els teus coneixements per determinar la propietat intel·lectual i industrial, l'autenticitat documental, o la balística d'efectes.
 • Aplicant tècniques i mètodes a l'examen de material sensible relacionat amb presuntes fets delictius.
 • Ajudant als òrgans encarregats de l'administració de la justícia a identificar i/o reconstruir la participació dels diferents agents implicats.

El Màster en Criminalística et capacitarà per actuar com a pèrit criminalista en les principals ciències forenses:

 • Documentoscòpia.
 • Investigació de delictes econòmics.
 • Investigació patrimonial.
 • Investigació ciber criminalitat.
 • Tècniques de vídeo i fotografia aplicades a la investigació.
 • Dictàmens de Propietat Intel·lectual i Industrial.
 • Informe pericials sobre patents i marques.
 • Verificació i peritatge de firmes i manuscrits.
 • Detecció de traces instrumentals.
 • Balística.
 • Mostres biològiques i químiques.
 • Accidentologia.
 • Antropologia forense.
 • Identificació i valoracions sobre cadàvers.
 • Biometria.
 • Peritatge de veu i so.
 • Datació de documents.

Els participants s'habiliten com a pèrits, per actuar en la jurisdicció civil, social, laboral i penal, en torn d'ofici, per designació judicial, o com a pèrit de part, recopilant proves i reflectint-les en els informes pericials, i defensar-los en els processos judicials vinculats a les matèries criminalístiques, de policia científica i intel·ligència criminal.


Destinataris

Aquests estudis van dirigits a totes les persones vinculades a:
 • Cossos Policials, Seguretat Pública, Judicatura, Medicina, Química, Biologia, Enginyeria, Prevenció i Seguretat, Criminologia, Investigació Privada, Direcció de Seguretat, Peritatge Judicial, Administració de Justícia, Assegurances, Auditoria, Periodisme, etc...


Titulació que s'obté

 • Superant el 1r any: Diploma de Postgrau en Criminalística. Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses.
 • Superant el 2n any: Diploma de Postgrau en Polícia Científica i Intel·ligència Criminal, especialitat en 'Conseller de Ciències Forenses', o bé en 'Documentoscòpia i Peritatge en Propietat Intel·lectual i Industrial'.
 • Completant els dos anys: Màster en Criminalística.


Sortides professionals

 • Assessoria i Consultoria: Assessorament per empreses o organitzacions, respecte a resolució de problemes i presa de decisions en matèria de criminalística. Elaboració de plans, protocols, bases de dades i polítiques amb finalitat d’orientació i informar.
 • Estudis de recerca científica-tècnica: Tant en estudis en camps científics com en el desenvolupament de mètodes o dispositius innovadors o precisos per la identificació, anàlisi i interpretació de les proves.
 • Activitat professional de criminalista per designació judicial i/o de part: En procediments judicials en les temàtiques de Grafística-Grafoanàlisi-Documentoscòpia, d’inspecció tècnica-ocular, lofoscòpia,  balística, traces instrumentals, accidentologia, etc.
 • Informes pericials: Elaboració d'informes, contrainformes i metaanàlisi pericial en les diverses especialitats forenses.
 • Formació: Docència, creació de plans i continguts de programa.
 • Comunicació: Divulgació i anàlisi del coneixement de la criminalística.