A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  La facultat  Laboratoris 

Laboratori de Ciències Experimentals


         

La Facultat de Ciències de l'Educació disposa de tres laboratoris dedicats a la docència de les assignatures ofertades per la Facultat i relacionades amb les Ciències Experimentals.

El Laboratori de Ciències Experimentals té com a missió principal esdevenir un espai de qualitat per a la docència experimental de les assignatures ofertades per la Facultat i que així ho sol.licitin.

Per utilitzar el Laboratori és indispensable conèixer i respectar les normes de funcionament, seguretat i higiene. Per accedir-hi consulteu amb els vostres professors o adreceu-vos directament als tècnics del Laboratori.

Tel.: 93 581 13 33
Adreça electrònica: l.cc.experimentals@uab.cat


Mesures de seguretat

Primers auxilis

Normes de treball

Dades meteorològiques 

 Docència  
Mesures de seguretat
Primers auxilis
Normes de treball
Dades Meteorològiques

Docència


DocenciaLaboratori

Docència al Laboratori de Ciències Experimentals

En aquest Laboratori s'imparteix la docència experimental dels àmbits acadèmics següents:

1. Docència de les Docència de les assignatures de Graus i Màsters Universitaris de la nostra Facultat

 -Societat ciència i cultura
-Didàctica del coneixement del medi natural I social II
-Didàctica del coneixement del medi natural I social I
-Ensenyament i aprenentatge del coneixement del medi natural,social i cultural
-Didàctica de les ciències experimentals
-Infància , salut i alimentació
-Màster de secundaria

2. Cursos d'extensió universitària

3. Cursos de postgrau

4. Cursos de doctorat
 

 

Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona