UAB

Pràctiques

En el pla d’estudis de graduat/da en Ciència i Tecnologia dels aliments, a 4t curs, consta la matèria “Pràcticum”. Aquesta inclou una única assignatura amb el mateix nom, obligatòria i de 12 crèdits (equivalent a 300 h). El Pràcticum és una activitat que l'estudiant fa a una entitat, privada o pública, nacional o internacional, per complementar la seva formació universitària i apropar-lo a l'àmbit professional on exercirà la seva activitat. Per tant, ha de permetre l’estudiant:

- conèixer la metodologia de treball adequada a la realitat professional;
- desenvolupar competències tècniques, metodològiques, personals i participatives;
- obtenir experiència que faciliti la incorporació al mercat de treball;
- reforçar els valors de la innovació, la creativitat i l'emprenedoria.

 
Més informació sobre el Pràcticum del grau en Ciència i Tecnologia dels aliments

Documentació addicional sobre les pràctiques