UAB

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2017-2018 exceptuant les guies del curs 2016-17 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si es vol consultar alguna guia que no apareix en el llistat s'ha d'anar al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100219 - Grans Temes de la Filosofia  CAT

100218 - Grans temes de la història  CAT ESP ENG

100228 - Introducció a la Lingüística  CAT

103547 - Introducció a la Literatura Espanyola I  CAT

103548 - Introducció a la Literatura Espanyola II  CAT

100604 - Introducció a la llengua espanyola  CAT ESP

100271 - Literatura comparada  CAT

100625 - Llatí  CAT

100603 - Llengua espanyola oral i escrita  CAT

100599 - Metodologia de la llengua i la literatura espanyoles  CAT

2n curs

100587 - Fonètica i Fonologia de l'Espanyol  CAT

100597 - Gramàtica Històrica de l'Espanyol  CAT ESP

100595 - Literatura espanyola contemporània  CAT

100594 - Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme  CAT ESP

100593 - Literatura espanyola del realisme i del modernisme  CAT

100624 - Literatura Espanyola del Segle XVI  CAT

100622 - Literatura Espanyola Medieval  CAT

100586 - Morfologia de l'Espanyol  CAT ESP

100585 - Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol  CAT

100583 - Sintaxi de l'espanyol: l'oració simple  CAT

3r curs

100582 - Comentari de Textos Literaris  CAT

100581 - Comentari Lingüístic de Textos Literaris  CAT

100598 - Dialectologia de l'Espanyol  CAT

100596 - Història de la Llengua Espanyola  CAT

100623 - Literatura Espanyola del Segle XVII  CAT

100630 - Literatura Hispanoamericana: de la Literatura Prehispànica al Segle XIX  CAT

100629 - Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània  CAT ESP

100584 - Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta  CAT

4t curs

100631 - Treball de fi de grau  CAT

Optatives

100196 - Adquisició del Llenguatge  CAT

100620 - Anàlisi del discurs aplicada a l'espanyol  CAT(2016-17)

100275 - Bases Biològiques del Llenguatge  CAT

100589 - Crítica textual  CAT

100618 - Fonètica de l'espanyol avançada  CAT(2016-17)

100619 - Fonologia de l'espanyol avançada  CAT

100609 - Gramàtica històrica de l'espanyol avançada  CAT(2016-17) ESP(2016-17)

100608 - Història de la gramàtica espanyola  CAT

100038 - Idioma Modern I (Alemany)  CAT

100036 - Idioma Modern I (Anglès)  CAT ENG

100040 - Idioma Modern I (Èuscar)  CAT

100037 - Idioma Modern I (Francès)  CAT

100041 - Idioma Modern I (Gallec)  CAT

100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)  CAT(2016-17)

100039 - Idioma Modern I (Italià)  CAT

100042 - Idioma Modern I (Portuguès)  CAT

104088 - Idioma Modern I (Romanès)  CAT

100047 - Idioma Modern II (Alemany)  CAT

100045 - Idioma Modern II (Anglès)  CAT ENG

100049 - Idioma Modern II (Èuscar)  CAT

100046 - Idioma Modern II (Francès)  CAT

100050 - Idioma Modern II (Gallec)  CAT

100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)  CAT(2016-17)

100048 - Idioma Modern II (Italià)  CAT

100051 - Idioma Modern II (Portuguès)  CAT

104089 - Idioma Modern II (Romanès)  CAT

100592 - L'espanyol com a llengua estrangera  CAT

100610 - L'espanyol d'Amèrica  CAT(2016-17)

100591 - Lexicografia i terminologia de l'espanyol  CAT ESP

100617 - Lexicologia de l'espanyol  CAT(2016-17) ESP(2016-17)

100255 - Literatura comparada i estudis culturals  CAT

100274 - Llenguatge, Cultura i Cognició  CAT

100262 - Pensament Literari  CAT ESP

100607 - Poesia espanyola del segle d'or: gèneres i tradicions  CAT(2016-17)

100621 - Pràctiques externes  CAT ESP

100688 - Qüestions de gramàtica comparada  CAT

100239 - Semàntica i Pragmàtica  CAT

100614 - Sintaxi de l'espanyol avançada  CAT

100195 - Sociolingüística  CAT(2016-17)

100194 - Tecnologies del Llenguatge  CAT

100244 - Teoria i Anàlisi de la Narrativa  CAT(2016-17)

100243 - Teoria i Anàlisi de la Poesia  CAT

100242 - Teoria i Anàlisi del Teatre  CAT

100588 - Teoria i història de la representació teatral  CAT

100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada  CAT

100602 - Textos de la narrativa espanyola contemporània  CAT ESP

100612 - Textos de la narrativa espanyola moderna  CAT(2016-17)

100611 - Textos de la poesia i el teatre espanyols moderns  CAT

100613 - Textos de literatura hispanoamericana  CAT ESP(2016-17)

100600 - Textos del teatre espanyol contemporani  CAT

100605 - Textos en prosa del Segle d'Or  CAT(2016-17)

100253 - Tradició Literària Occidental I  CAT ESP

100252 - Tradició Literària Occidental II  CAT