UAB

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parčntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipņsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

102970 - Anatomia Humana I  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102969 - Anatomia Humana II  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102993 - Bases Biolņgiques del Cos Humą  CAT ESP

103008 - Biofķsica i Biomecąnica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102992 - Funció del Cos Humą  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102989 - Metodologia Cientķfica i Bioestadķstica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103016 - Psicologia Humana  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

104098 - Fisioterąpia Bąsica de l'Aparell Locomotor  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

104099 - Fonaments de la Fisioterąpia  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

2n curs

103015 - Conceptes Clķnics Patolņgics. Tčcniques de Diagnņstic  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103014 - Patologia Medicoquirśrgica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102985 - Avaluació Clķnica en Fisioterąpia de l'Aparell Locomotor  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102984 - Avaluació Instrumental en Fisioterąpia de l'Aparell Locomotor  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102982 - Fisioterąpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor I  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102988 - Fisioterąpia en Neurologia I  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103005 - Prącticum I  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103004 - Prącticum II  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102996 - Salut Pśblica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102979 - Tčcniques Terapčutiques en Fisioterąpia de l'Aparell Locomotor  CAT(2017-18) ESP(2017-18) ENG(2017-18)

3r curs

102995 - Anglčs Tčcnic  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102968 - Avaluació i Tractament Fisioterapčutic en Processos Cardiorespiratoris  CAT ESP

102975 - Fisioterąpia en Geriatria  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102981 - Fisioterąpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor II  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102980 - Fisioterąpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor III  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102987 - Fisioterąpia en Neurologia II  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103003 - Prącticum III  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103002 - Prącticum IV  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

4t curs

103001 - Prącticum V  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103000 - Prącticum VI  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102990 - Treball de Fi de Grau  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

Optatives

102977 - Desenvolupament Psicomotriu del Nen i Fisiopatologia Pediątrica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102994 - Farmacologia en Fisioterąpia  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102976 - Fisioterąpia en Pediatria  CAT ESP

102978 - Prevenció i Tractament de Fisioterąpia en Processos Vasculars. Prevenció i Tractament del Limfedema  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102971 - Prevenció i Tractament de les Alteracions del Sņl Pelvią  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103007 - Aprofundiment en Ergonomia  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103012 - Cadenes Musculars  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102974 - Fisiologia Cardiorespiratņria  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102999 - Fisiopatologia Neurolņgica Aplicada  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103013 - Fisioterąpia en la Patologia del Raquis  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103988 - Fisioterąpia en la Prevenció i en el Tractament de les Lesions Esportives  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

104100 - Fisioterąpia, Histņria i Societat  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103011 - Neurodinąmica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102991 - Ortopčdia Tčcnica Avanēada  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103006 - Psicomotricitat Normal i Patolņgica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103010 - Terąpia Manual Osteopątica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102973 - Tractament Fisioterapčutic del Tņrax  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102998 - Tractament Fisioterapčutic en Neurologia  CAT(2017-18) ESP(2017-18) ENG(2017-18)

102972 - Valoració de la Funció Cardiorespiratņria i Diagnņstic de Fisioterąpia  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

102997 - Valoració i Diagnņstic Fisioterapčutic en Neurologia  CAT(2017-18) ESP(2017-18) ENG(2017-18)