UAB

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2017-2018 exceptuant les guies del curs 2016-17 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si es vol consultar alguna guia que no apareix en el llistat s'ha d'anar al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100018 - Expressió escrita llengua catalana  CAT

100019 - Expressió escrita llengua espanyola  CAT ESP

100219 - Grans Temes de la Filosofia  CAT

100218 - Grans temes de la història  CAT ESP ENG

100010 - Introducció a l'Antropologia Social i Cultural  CAT ENG

100660 - Introducció a la musicologia  CAT

100276 - Lectura de la imatge artística  CAT

100271 - Literatura comparada  CAT

100659 - Llenguatge musical I  CAT

100658 - Llenguatge musical II  CAT

100657 - Músiques i cultures  CAT

2n curs

100662 - Anàlisi musical  CAT

100636 - Estètica de la música I  CAT

100652 - Gestió cultural I  CAT

100651 - Gestió musical  CAT

100642 - La música del barroc  CAT

100641 - La música del classicisme  CAT

100640 - La música del renaixement i del manierisme  CAT

100638 - La música medieval  CAT

100632 - Músiques urbanes i populars  CAT

100637 - Organologia  CAT

3r curs

100635 - Estètica de la música II  CAT

100646 - Etnomusicologia  CAT

100655 - Història de l'òpera  CAT

100643 - Història de la música dels segles XX i XXI  CAT

100639 - La música del romanticisme  CAT

100654 - Notació musical I  CAT ESP

100653 - Notació musical II  CAT

100656 - Patrimoni musical  CAT

4t curs

100648 - Treball de final de grau  CAT

Optatives

100644 - Crítica musical  CAT

100650 - Didàctica de la música  CAT

100647 - Etnomusicologia de l'area mediterrània  CAT

100666 - Gestió cultural II (patrimoni)  CAT

100665 - Gestió cultural III (programació cultural)  CAT

100664 - Gestió cultural IV (màrqueting)  CAT

100006 - Història Contemporània  CAT

100633 - Història de la música hispànica  CAT ENG

100014 - Història Medieval  CAT

100005 - Història moderna  CAT

100645 - Iconografia musical  CAT

100038 - Idioma Modern I (Alemany)  CAT

100036 - Idioma Modern I (Anglès)  CAT ENG

100040 - Idioma Modern I (Èuscar)  CAT

100037 - Idioma Modern I (Francès)  CAT

100041 - Idioma Modern I (Gallec)  CAT

100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)  CAT(2016-17)

100039 - Idioma Modern I (Italià)  CAT

100042 - Idioma Modern I (Portuguès)  CAT

104088 - Idioma Modern I (Romanès)  CAT

100047 - Idioma Modern II (Alemany)  CAT

100045 - Idioma Modern II (Anglès)  CAT ENG

100049 - Idioma Modern II (Èuscar)  CAT

100046 - Idioma Modern II (Francès)  CAT

100050 - Idioma Modern II (Gallec)  CAT

100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)  CAT(2016-17)

100048 - Idioma Modern II (Italià)  CAT

100051 - Idioma Modern II (Portuguès)  CAT

104089 - Idioma Modern II (Romanès)  CAT

100669 - Informàtica musical  CAT

104155 - Música i Mitjans Audiovisuals  CAT

100634 - Músiques, identitat i gènere  CAT

100663 - Notació musical del barroc  CAT

100661 - Noves tendències en la creació musical  CAT

100649 - Pràctiques externes  CAT

100667 - Semiologia musical  CAT