Matrícula de 1r curs, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la matrícula de 1r curs

Sessió informativa de matrícula

Ciències Biomèdiques

Benvinguda estudiants admesos al juliol: Dia 12 de juliol de 2018 a  les 10:15 fins les 11:15h a la Sala d'Actes de la Facultat de Ciències i Biociències.

Llistats de calendari i horari per la matriculació del Grau de Biomedicina:

Matrícula 1a opció, dia 16 de juliol: 1r Assignació Grau de Ciències Biomèdiques

Matrícula de reclamacions i assignacions definitiva, dia 18 de juliol:Llistat
Franges horaries de matrí
Franges horaries de matrícMatrícula segones assignacions el dia 27 de juliol 2018:
Ciencies Biomediques Segones opcions

NOU: Primera reassignació 4 de setembre, matrícula 6 de setembre de 10 a 14 hores

Dates de matrícula

Matrícula

Estudiants assignats en primera opció: Del 13 al  18 de juliol de 2018.
El 18 de juliol, reassignacions. Aquests dies es farà la matrícula de tots els graus. Consulteu la pàgina web i els taulells de la gestió acadèmica per tal de conèixer el vostre dia i la vostra franja horària de matrícula.
    
Estudiants assignats en 2ª i altres opcions: Del 25 al 27 de juliol de 2018.
Aquests dies es farà la matrícula de tots els graus. Consulteu la pàgina web i els taulells de la gestió acadèmica per tal de conèixer el vostre dia i la vostra franja horària de matrícula.
  
Estudiants assignats en reassignació del 4 de setembre: el 6 i 7 de setembre de 2018. Aquests dies es farà la matrícula de tots els graus. Consulteu la pàgina web i els taulells de la gestió acadèmica per tal de conèixer el vostre dia i la vostra franja horària de matrícula.


     

Lloc

Aules de matrícula de la Facultat de Biociències.

Informació relacionada

Avís sobre els horaris i dates d'exàmens:

Els horaris i les dates de classe i exàmens, són provisionals. Qualsevol modificació que es pugui produir en aquests calendaris, també es podrà consultar al web de la Facultat de Biociències http://www.uab.cat/biociencies o bé capturant els QR que trobaràs per la Facultat.


Confirmeu les dates i horaris concrets, així com les aules d'exàmens, un mes abans de la seva realització en els taulons davant de la Gestió Acadèmica de la Facultat de Biociències.

Inici de les classes

Dia 12 de setembre de 2018 comencen tots els cursos