UAB

Presentació

El grau d'Enginyeria Química forma experts en els projectes d'instal·lacions de processos químics, per tal que puguin desenvolupar sistemes per produir materials i productes químics de manera econòmica i amb el mínim impacte negatiu per al mediambient. 

El fet distintiu i l'originalitat del grau d'Enginyeria Química en la UAB resideixen en la projecció dels coneixements de l'enginyeria química al camp de la bioenginyeria i al de les aplicacions tecnològiques en l'enginyeria ambiental. El Departament d'Enginyeria Química de la Universidad és pioner en tots dos àmbits. 

Mitjançant les Mencions (itineraris acadèmics), l'alumne es pot especialitzar en quart curs en enginyeria bioquímica o ambiental, i també en els camps de l'enginyeria de materials i en el de l'enginyeria de processos químics. La UAB ha dissenyat aquests estudis per formar professionals en aquests àmbits, que tenen una gran projecció al món laboral. 

Un exemple d’aquesta projecció és el projecte MELiSSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative), un laboratori innovador de l'Agència Europea de l'Espai que es va iniciar com a part d'un programa de recerca de tecnologies de suport a la vida, per comprovar la viabilitat d'una missió espacial tripulada de llarga durada, per iniciativa d'enginyers químics de la UAB.

Perfil de l’estudiant

Les característiques que es recomana que tingui l'estudiant amb interès a fer aquests estudis són:

 • Bona base de matemàtiques, física i química (que caldria haver cursat en els estudis previs).
 • Capacitat d'abstracció i raonament lògic.
 • Sentit pràctic molt desenvolupat.
 • Sentit de l'organització i del mètode.
 • Capacitat de creació i d'innovació.
 • Bona habilitat manual.

Sortides professionals

Les principals sortides professionals estan relacionades amb els camps emergents de la bioenginyeria i, més concretament, amb els de la bioquímica i l'enginyeria ambiental, àmbits en els quals s'ha especialitzat el Departament d'Enginyeria Química de la UAB i que queden reflectits en dues de les mencions que s'ofereixen.
Les tasques més habituals d'aquestes persones graduades són:

 • Enginyer de processos en les indústries biotecnològica, química, petroquímica, farmacèutica, alimentària, etc.
 • Enginyer de processos de tecnologies mediambientals.
 • Enginyer químic.
 • Director de producció.
 • Director i desenvolupador de projectes de recerca.
 • Investigador en projectes de recerca. 
 • Auditor, assessor i pèrit.
 • Professor.

Coordinador i equip de coordinació

Paqui Blánquez Cano 

Pla d'acció tutorial

Detall del pla d'acció tutorial
Prerequisits i vinculacions entre assignatures del Pla d'Estudis

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Horaris Graus

Calendari acadèmic

Calendari propi 2015-2016

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola d'Enginyeria
http://www.uab.cat/escola-enginyeria/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21090
80 places
Nombre de crèdits: 240 ECTS
Durada: 4 anys
Idioma: Català / castellà i, en algunes assignatures optatives, anglès.
Preu per crèdit: 39,53 euros.
Presencial.
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi: Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.
Títol que s'obté: graduat/da en Enginyeria Química
Enginyeries

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició