UAB

Presentació

El grau de Relacions Laborals atorga una formació solvent que permet als graduats resoldre amb garantia tots els problemes que planteja la gestió de recursos humans, tant en l’empresa privada com en l’àmbit de l’administració pública. Dintre del grau de Relacions Laborals es poden cursar dos itineraris: Jurídic Laboral o Organització del Treball.

La majoria de professors que imparteix docència té una llarga experiència docent i investigadora en els departaments dels que depenen les seves àrees de coneixement, ja siguin Jurídiques, Sociologia de les Relacions Laborals, Organització de les Empreses, Economia Aplicada o Psicologia Social.

Perfil de l’estudiant

El futur estudiant del Grau de Relacions Laborals, haurà de tenir una preocupació pels valors ètics i socials. Tindrà capacitat per a les relacions interpersonals, de negociació i de persuasió. Es mostrarà compromès amb els grups socials, i respectuós amb els que no comparteixin les seves idees. És aconsellable el coneixement d’un tercer idioma.

Sortides professionals

Els principals àmbits d'actuació professional pels nous titulats i titulades són:
  • Graduat Social: tècnic en matèries socials, laborals i fiscals.
  • Direcció i gestió de recursos humans: contractació, condicions de treball, formació professional, relacions laborals, mediació i arbitratge, etc.
  • Gestió, mediació i intervenció en el mercat de treball: agents d'ocupació i desenvolupament social. Aquest perfil en vies de consolidació es pot considerar un perfil emergent.
  • Inspecció de treball
  • Prevenció de riscos laborals.
  • Administracions públiques.
  • Auditoria sociolaboral.
  • Ensenyament.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinadora:
Dra. Maria Jesús Espuny Tomás. Vicedegana de la Facultat de Dret, Professora Titular  Numeraria d’ Història del Dret i de les Institucions.
 
Equip de Coordinació:
 
Dret del Treball i de la Seguretat Social:
Prof. Dr. Francesc Pérez Amorós
Prof. Dr. Ricard Esteban Legarreta
 
Sociologia:
Prof. Dr. Antonio Martín Artiles
Prof. Sra. Pilar Carrasquer Oto
 
Psicologia social:
Prof. Dra. Maite Martínez González
Prof. Dra. Susana Pallarés Parejo
 
Economia Aplicada:
Prof. Dr. Albert Recio
Prof. Dr. Hèctor Sala
 
Economia de l’ Empresa:
Prof. Dr. Carlos Guallarte
Prof. Dr. Alex Rialp Criado
 
Els/Les professors/res que formen part de la Comissió de docència poden canviar-se en funció dels interessos de les àrees respectives (nous coordinadors d’ unitat, elecció a càrrecs acadèmics...) existint sempre un titular i un suplent.

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Dos grups al torn de matí i un grup al torn de tarda en primer curs. A partir del segon curs, un grup de matí i un grup de tarda.

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Dret
http://www.uab.cat/dret/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21055
125 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà.
Preu per crèdit: 25,27 euros
Presencial
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Relacions Laborals
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició