UAB

Presentació

El grau de Periodisme té una clara vocació pràctica que permet als estudiants familiaritzar-se amb tots els àmbits del periodisme: televisió, ràdio, premsa i Internet. El seu prestigi nacional i internacional radica en el  programa docent i en el fet que gran part dels periodistes dels mitjans espanyols s’ha format a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB.

L’objectiu d’aquest grau és formar professionals preparats per a l’anàlisi, la comunicació i l’organització de la informació en els seus diferents suports, formes i finalitats  i capacitar els alumnes per aplicar aquestes competències a mitjans, empreses i institucions.

Aquest centre porta quaranta anys oferint una docència de qualitat, sempre al dia en últimes tecnologies, i té un interès molt especial en la recerca, tasca que duu a terme a través de l'Institut de la Comunicació, l’Observatori de la Ràdio a Catalunya, el Gabinet de Comunicació i Educació i l’Observatori del Periodisme a Internet.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Capacitat per a relacionar-se i comunicar-se.
 • Coneixement d'altres idiomes.
 • Capacitat de síntesi, d'atenció i d'esforç.
 • Esperit analític i crític.
 • Molt bon nivell cultural.
 • Disponibilitat per a treballar sense horari.
 • Ètica i discreció.
 • Aptitud per a redactar de manera ràpida, correcta, senzilla i amena.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi de la realitat.
 • Capacitat d'observació.
 • Competència discursiva oral i escrita.

Sortides professionals

Les sortides professionals estan molt enfocades cap al camp de la informació i de la comunicació. Els sectors principals d'ocupació són:
- Com a periodistes en qualsevol gabinet de premsa, mitjà de comunicació (premsa, ràdio i televisió) agències de notícies o portals d'Internet
- Com a consultor en comunicació de qualsevol empresa
- Com a professor d'institut o d'universitat
També pot fer tasques en altres sectors com:
- Editorials
- Produccions de vídeo
- Empreses de relacions públiques

Coordinador i equip de coordinació

Coordinadors acadèmics:

 • Santiago Ramentol i Massana (coordinador)

Santiago.Ramentol@uab.cat
Despatx: I0/111
Telèfon: 93 581 1694

 

 Coordinadors docents:
 

 • Coordinador dels Laboratoris de Radio i Televisió: Antoni Vidal Carretero
 • Coordinador d'espais d'informàtica i multimèdia: José Luis Valero
 • Coordinadora dels Programes d'Intercanvi: Laura Cervi
 • Coordinadora de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General: Joana Gallego Ayala
 • Coordinadora de Programa Oficial de Postgrau: Núria Garcia Muñoz

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l'estudiant a les classes rebudes, les pràctiques i les presentacions orals i escrites.

Horaris

Dos grups de matí i un grup de tarda.
 

Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic 2014-2015

Pràctiques

Les pràctiques externes és un període de formació en què l'alumnat  s'integra en les rutines productives d'una empresa del sector de la Comunicació.
 
L'objectiu és aconseguir que l'alumnat, durant aquest període, assoleixi unes competències específiques i transversals, que li permetin arribar al mercat de treball amb un destacat bagatge cultural i uns bons coneixements de la creació dels productes informatius.

Entre les competències, destaquen:
 • Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada mitjà de comunicació.
 • Dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, gràfics, audiovisuals o digitals.
 • Concebre, planificar i executar projectes periodístics en tot tipus de suport.
 • Aplicar l'ètica professional a l'exercici periodístic.

Grau EEES

Facultat de Ciències de la Comunicació
http://www.uab.es/comunicacio/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21096
280 places
Nombre de crèdits: 240 ECTS
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà.
Preu per crèdit: 35,77 euros.
Inici de classes:

8 de setembre de 2014: Activitats d'acollida per als alumnes de primer.
15 de setembre de 2014: Inici de l'activitat docent per a tots els cursos.


Presencial.
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició