UAB

Presentació

El grau de Periodisme té una clara vocació pràctica que permet als estudiants familiaritzar-se amb tots els àmbits del periodisme: televisió, ràdio, premsa i Internet. El seu prestigi nacional i internacional radica en el  programa docent i en el fet que gran part dels periodistes dels mitjans espanyols s’ha format a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB.

L’objectiu d’aquest grau és formar professionals preparats per a l’anàlisi, la comunicació i l’organització de la informació en els seus diferents suports, formes i finalitats  i capacitar els alumnes per aplicar aquestes competències a mitjans, empreses i institucions.

Aquest centre porta quaranta anys oferint una docència de qualitat, sempre al dia en últimes tecnologies, i té un interès molt especial en la recerca, tasca que duu a terme a través de l'Institut de la Comunicació, l’Observatori de la Ràdio a Catalunya, el Gabinet de Comunicació i Educació i l’Observatori del Periodisme a Internet.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Capacitat per a relacionar-se i comunicar-se.
 • Coneixement d'altres idiomes.
 • Capacitat de síntesi, d'atenció i d'esforç.
 • Esperit analític i crític.
 • Molt bon nivell cultural.
 • Disponibilitat per a treballar sense horari.
 • Ètica i discreció.
 • Aptitud per a redactar de manera ràpida, correcta, senzilla i amena.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi de la realitat.
 • Capacitat d'observació.
 • Competència discursiva oral i escrita.

Pràctiques

Les pràctiques externes és un període de formació en què l'alumnat  s'integra en les rutines productives d'una empresa del sector de la Comunicació.
 
L'objectiu és aconseguir que l'alumnat, durant aquest període, assoleixi unes competències específiques i transversals, que li permetin arribar al mercat de treball amb un destacat bagatge cultural i uns bons coneixements de la creació dels productes informatius.

Entre les competències, destaquen:
 • Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada mitjà de comunicació.
 • Dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, gràfics, audiovisuals o digitals.
 • Concebre, planificar i executar projectes periodístics en tot tipus de suport.
 • Aplicar l'ètica professional a l'exercici periodístic.

Sortides professionals

Les sortides professionals estan molt enfocades cap al camp de la informació i de la comunicació. Els sectors principals d'ocupació són:
- Com a periodistes en qualsevol gabinet de premsa, mitjà de comunicació (premsa, ràdio i televisió) agències de notícies o portals d'Internet
- Com a consultor en comunicació de qualsevol empresa
- Com a professor d'institut o d'universitat
També pot fer tasques en altres sectors com:
- Editorials
- Produccions de vídeo
- Empreses de relacions públiques

Coordinador i equip de coordinació

Coordinador d'Estudis de Periodisme
José Rodríguez Bonfill (pepe.rodriguez@uab.cat)
Telèfon: 93 581 1545

Coordinadora Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General

Joana Gallego Ayala ( joana.gallego@uab.cat)
Telèfon: 93 581 4476
 
Coordinador Laboratoris RTV i Coordinador d'Espais d'Informàtica i Multimèdia
Antoni Vidal Carretero (antoni.vidal@uab.cat)
Telèfon: 93 581 1536
 
Coordinadora dels programes d'Intercanvis
Laura Cervi ( intercanvis.comunicacio@uab.cat)
Telèfon: 93 581 4473

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l'estudiant a les classes rebudes, les pràctiques i les presentacions orals i escrites.

Horaris

Dos grups de matí i un grup de tarda.
 

Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic 2015-2016

Grau EEES

Facultat de Ciències de la Comunicació
http://www.uab.es/comunicacio/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21096
280 places
Nombre de crèdits: 240 ECTS
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà.
Preu per crèdit: 35,77 euros.
Inici de classes:

7 i 8 de setembre de 2015: Activitats d'acollida per als alumnes de primer.
14 de setembre de 2015: Inici de l'activitat docent per a tots els cursos.


Presencial.
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Ciències Socials i Jurídiques
La UAB està posicionada entre les 51 i 100 millors universitats del món en l'àmbit de Comunicació i Periodisme, segons el QS World Univesity Rankings by Subject de 2015

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició