UAB

Presentació

El grau d'Estadística Aplicada proporciona als estudiants una formació en estadística amb una elevada capacitat analítica, de comunicació i objectivitat. Els estudiants esdevindran experts en l'ús de les eines quantitatives en què es basa la investigació experimental.

Aquest grau s’imparteix conjuntament amb la Universitat de Vic (UVic).A diferència d'altres graus existents, aquest grau aposta per un perfil aplicat i orientat cap al treball en equips multidisciplinaris, responent així a les necessitats de l'exercici professional de l'Estadística. El grau d’Estadística Aplicada permet una especialització en diverses àrees: Bioinformàtica (UVic), Economia financera (UAB), Demografia (UAB), Estadística aplicada a les Ciències de la Salut (UAB) i Indústria i Tecnologia (UVic).

Un dels trets característics de la societat actual és la gran quantitat d'informació generada per diferents mitjans. A més, el desenvolupament progressiu i continuat de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) ha accelerat aquest fenomen de manera notable i ha facilitat la difusió a escala mundial de grans volums de dades. 

La figura de l'expert en estadística es fa imprescindible en els projectes amb equips multidisciplinaris, en què s'ha de treballar cooperant amb els especialistes d'altres àmbits i participant en tot el procés de decisió, des del disseny experimental fins a l'extracció de models i tendències per a la interpretació dels resultats.

Totes les assignatures dels tres primers cursos del grau s'imparteixen a la UAB. Algunes d'aquestes assignatures són impartides per professorat de la UVic però són els professors els que es desplacen a la UAB. A quart curs l'alumne pot escollir continuar a la UAB o bé anar a estudiar a la UVic, segons l'itinerari que vulgui cursar.

El grau d'Estadística Aplicada es pot cursar també, de manera virtual. Cada estudiant pot decidir quines assignatures, i en quina proporció vol fer d'una forma o altra.

Perfil de l’estudiant

El perfil recomanat per accedir al Grau d'Estadística Aplicada és el d'un estudiant interessat en les tècniques d'anàlisi de la informació i en les seves aplicacions en la presa de decisions en camps molt diversos del coneixement com poden ser les ciències de la vida i de la salut, l'enginyeria, l'economia, la sociologia, les ciències experimentals, etc.

Entre les qualitats desitjables per al futur estudiant d'aquest grau destaquen la capacitat d'anàlisi i de concreció, l'interès pel raonament lògic i la informàtica, una certa habilitat en el càlcul i la capacitat de treballar en equip.

Sortides professionals

Els cinc grans àmbits en els quals es concentren les sortides professionals són:
- Les administracions públiques
- Les ciències de la salut i naturals
- L'economia i les finances
- La indústria i els serveis
- La docència i la recerca

Coordinador i equip de coordinació

Coordinadora:  Mercè Farré Cervelló
Sots-Coordinadora: Rosario Delgado de la Torre

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l'estudiant a partir de les classes rebudes, les pràctiques i les presentacions orals i escrites.

Horaris

HORARIS curs 2014/2015

Calendari acadèmic

CALENDARI ACADÈMIC 2014/2015

Pràctiques

L'assignatura Pràctiques en Empresa es pot cursar segons tres modalitats:
•    6 ECTS  (assistent, 120 hores de treball a una empresa i/o institució),
•    12 ECTS (analista, 250 hores de treball),
•    18 ECTS  (assessor, 400 hores de treball).

A més, es comptabilitzen les hores corresponents a:
-  aprendre a elaborar un Currículum Vitae,
-  aprendre a fer cartes de presentació,
-  presentar-se a diferents entrevistes amb empreses,
-  preparar la memòria un cop finalitzades les pràctiques,
-  fer la defensa oral de la memòria.

Per què cursar aquesta assignatura?
-  Per provar-se a un mateix i perdre la por a actuar com a professional "independent".
-  Per poder comprovar si el lloc de treball i/o feina que es fa a les pràctiques és la que es vol desenvolupar
-  Per tenir consciència del que s'ha après en els estudis i sedimentar els coneixements.
-  Per practicar el que s'ha après amb dades i situacions reals,
-  Per aprendre noves metodologies.
-  Per a ampliar el Currículum Vitae.

Relació de centres de pràctiques


Empreses on s'han fet pràctiques els darrers cursos:
-    Hospital Vall d’Hebron
-    Hospital   Clínic   (Fundació Clínic per a la recerca Biomèdica)
-    Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Unitat de Recerca i Desenvolupament)
-    Fundació Salut del CSdM (Consorci Sanitari del Maresme)
-    Corporació Sanitària Parc Taulí
-    ICO (Institut Català d’Oncologia)
-    ICS (Institut Català de la Salut)
-    Centre Cochrane Iberoamericà. Casa de Convalescència de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
-    HOTUSA Hotels
-    eDreams
-    Fundació Ferrer i Guàrdia
-    CIRSA Servicios Corporativos, SL.
-    Banc de Sabadell
-    SEA (Servei d'Estadística Aplicada, UAB)
-    IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)
-    IBESTAT (Institut d'Estadística de les Illes Balears)

Grau EEES

Facultat de Ciències
http://www.uab.es/ciencies/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 91903
40 places
Nombre de crèdits: 240 ECTS
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà, i/o anglès.
Preu per crèdit: 35,77 euros
Presencial. També s'ofereix la possibilitat de cursar el grau d'Estadística Aplicada de manera virtual; contacteu amb el coordinador d'estudis per rebre informació sobre aquesta opció.
Ciències

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició