UAB

Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles (Títol propi de nivell de grau)

Presentació

Aquests estudis formaran professionals amb coneixements de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) capaços de resoldre reptes relacionats amb la gestió d'una ciutat que integra, d'una forma intel·ligent, la població, l'economia, la mobilitat, el medi ambient i l'administració, amb l’objectiu final de superar els desafiaments que la seva gestió actual i futura està plantejant. Reptes com la contaminació, la seguretat, el trànsit, el transport, la recollida de residus, els serveis, etc. però també, la mobilitat sostenible, l'accessibilitat, la participació ciutadana, el turisme, etc. han de trobar en les TIC eines que en facilitin la gestió.

Aquests estudis donen resposta a les noves necessitats que planteja el creixement de les ciutats per a què esdevinguin autèntics llocs que garanteixin la qualitat de vida de les persones i la igualtat d'oportunitats. L'aplicació de la tecnologia a la gestió sostenible de les ciutats està suposant una autèntica revolució en el model de desenvolupament urbà, perquè millora l'eficiència en la gestió de les infraestructures municipals i ofereix alhora nous serveis que milloren la qualitat de vida dels ciutadans.

A partir de diferents tecnologies com els sistemes d'informació geogràfica, les tècniques de geolocalització i navegació per satèl·lit, la teledetecció, la utilització de sensors i microcontroladors per mesurar tot tipus d’activitat urbana, els sistemes de comunicacions que permeten recollir bases de dades de gran volum per poder desenvolupar noves aplicacions i serveis a internet, la robòtica, la intel·ligència artificial com a eines per prendre decisions de forma automatitzada, etc. la ciutat pot esdevenir més competitiva en termes econòmics i més eficient en termes ambientals.

Amb una base tecnològica molt important, el valor afegit d'aquest ensenyament, adscrit a la branca d'enginyeria i arquitectura, és l'aportació d’uns continguts en ciències socials com a estructura bàsica del coneixement sobre el qual articular l’aplicació de les TIC.

El pla d'estudis s’estructura en quatre eixos temàtics que donen resposta a les necessitats de formació per a comprendre el funcionament, la gestió i el govern de la ciutat.
 • Eix 1: Dinàmiques urbanes, territorials i ambientals
 • Eix 2: Sistemes de processament d'informació
 • Eix 3: Cartografia, Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció
 • Eix 4: Gestió de dades i aplicacions informàtiques

Perfil de l’estudiant

L'estudiant que vulgui cursar els estudis de Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles ha de mostrar interès per aplicar els desenvolupaments tecnològics en la gestió i en la vida urbana i voler desenvolupar la seva activitat laboral en empreses o administracions públiques en àmbits com la logística, el transport, les companyies de serveis públics (aigua, energia, residus...), el comerç, el planejament urbà i territorial i altres camps afins.

Han de ser capaços de fer estudis de caràcter integrador i transversal, que combinin elements tecnològics i socials, amb una mirada oberta, voluntat cooperativa i capacitat de innovació.

Sortides professionals

La gestió de ciutats intel·ligents i sostenibles proporciona la formació per donar resposta a les necessitats de les administracions públiques i les empreses en els camps següents:
 • Enginyeria i consultoria urbana
 • Serveis públics (aigua, gas, energia, residus)
 • Mobilitat i transport
 • Consultories de trànsit
 • Gestió cultural
 • Dinamització comunitària
 • Empresa i economia social
 • Serveis cartogràfics i d'informació geogràfica
 • Gestió ambiental
 • Dispositius i tecnologies per a xarxes urbanes
 • Noves empreses de serveis de dades geogràfiques i de serveis tecnològics per a les zones urbanes
Les tasques més habituals d'aquests titulats són:
 • Desenvolupament i anàlisi d'aplicacions geoespacials.
 • Desenvolupament d'aplicacions mòbils intel·ligents.
 • Responsable de producte i de projectes d'aplicacions i serveis d'informació geoespacial.
 • Responsable de la gestió de residus i de la gestió de la mobilitat en l'administració pública.
 • Especialista en integració de dades urbanes i serveis al ciutadà.
 • Responsable d'estratègies d'innovació social digital.

Coordinador i equip de coordinació

LLuís Ribas Xirgo


Prerequisits i vinculacions entre assignatures del Pla d'Estudis
Precedències entre assignatures

Horaris

Horaris Graus

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola d'Enginyeria
http://www.uab.cat/escola-enginyeria/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 20296
60 places
Nombre de crèdits: 180
Durada: 3 anys
Idioma: Català, castellà i anglès
Preu per crèdit: 39,53 euros
Presencial
Enginyeries
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició